DK Nyt

Syddanmark gør psykiatri på tværs af sektorer permanent

KORT NYT27. AUG 2021 9.54

SYDDANMARK: Medarbejdere i psykiatrien i Region Syddanmark skal også fremover hjælpe til i tværsektorielle teams, hvor de sammen med lærere og pædagoger tager hånd om børn og unge, der ikke trives. 

Det er regionsrådet, der med 4,5 mio. kr. årligt har besluttet at gøre projektet Fremskudt Funktion permanent, efter at det har kørt siden 2019 med satspuljemidler, der udløber med årets udgang. Siden starten har der i de syddanske kommuner været tværfaglige sparringsteams, som sammen med regionens medarbejdere har gennemført 497 direkte indsatser over for børn og unge, oplyser regionen.

Formålet er at undgå, at psykisk sårbare unge mellem 6 år og 18 år ender uden indsats, hvis de ikke tilhører målgruppen i den regionale indsats, og det samtidig er vanskeligt for kommunen at hjælpe i nærmiljøet. Ifølge regionens evaluering giver projektet stor værdi for alle medvirkende - også forældre, der føler sig hørt og har tillid til, at deres barn/unge får den rette hjælp.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/syddanmark-goer-psykiatri-paa-tvaers-af-sektorer-permanent