DK Nyt
Svælgen i ikoniske biblioteker

Svælgen i ikoniske biblioteker

ANMELDELSE Præsentation af forskningsprojekt stilet til biblioteksfolk, arkitekter og byplanlæggere - med lækkert layout og fabelagtige illustrationer

Af Jørgen Bartholdy

Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen og Dorte Skot-Hansen: Biblioteket i byudviklingen - oplevelse, kreativitet og innovation.
Danmarks Biblioteksforening 2011.


På trods af, at de seneste år har kostet en lang række mindre biblioteksafdelinger livet, er biblioteker stadig en naturlig del af bybilledet både her i landet og i andre moderne samfund. Selvom der bliver eksperimenteret voldsomt med at stille bibliotekernes service til rådighed på nye måder, og selvom digitale tjenester, der kan nås hjemme fra sofaen, blomstrer op overalt, fastholder bibliotekerne i disse år deres besøgs- og udlånstal.

Når dertil lægges, at brede strømninger blandt byplanlæggere og arkitekter arbejder med at udvikle byrummet som oplevelsesdistrikt, der opsøges alene fordi 'cities are fun', er det oplagt at undersøge, hvordan biblioteket som rum og funktion kan bringes i spil i udviklingen af fremtidens byer på en mere bevidst måde.

De tre forfattere til 'Biblioteket i byudviklingen', er alle ansat ved Center for Kulturpolitiske studier ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, og bogen er et resultat af et forskningsprojekt ved centret. Projektet tog afsæt i de begreber, der er udviklet omkring den kreative by, og de beskriver en række nyskabende biblioteksprojekter fra ind- og udland som alle bemærkelsesværdigt har tilført deres hjembyer noget i den forbindelse.

Ikke tomme paladser
Det er imidlertid ikke bibliotekerne som tomme kulturinstitutioner, der interesserer forfatterne. Ideen om at til føje kulturinstitutioner til en ovenfra planlagt, æstetiseret by ('Just add culture and stir') er ikke holdbar i en tid, hvor brugerne selv vil definere deres rolle og forbrug. Det er ikke som tomme paladser, men som populære og meget benyttede institutioner bibliotekerne har noget særligt at byde på.

Forfatterne angriber sagen fra tre vinkler: Biblioteket som sted, biblioteket som rum og biblioteket som relation. På den måde sikrer de sig, at det hele ikke blot ender i en betagende gennemgang af flamboyante byggerier, men at der fokuseres på gensidigheden mellem bibliotek og by og mellem idé og borger helt ned på det konkrete plan, hvor placeringen af Aarhus' nye multimediehus på havnefronten ikke kun behandles som et innovativt eksperiment med form, funktion og medier, men også ses som et kontant forsøg på at bringe bibliotekets nuværende 3500 daglige besøgende i spil i udviklingen af en ny bydel.

Konkret har forfatterne besøgt en lang række af verdens mest ikoniske biblioteker opført, tænkt eller indrettet gennem de seneste snes år, men skulle nogen med særlig svaghed for det æstetiske frygte, at der er tale om en tør, og trist publikation, der hylder samarbejde og hjemmestrikkede løsninger, kan de godt sænke skuldrene.

Der svælges i flotte og velgennemtænkte biblioteksløsninger. Vi kommer med til Jo Coenens Openbare Bibliotheek i Amsterdam, som netop har skabt liv i byens gamle forladte industrihavn, og vi besøger også Kolhaas' nye hovedbibliotek i Seattle, som er et resultat af en folkeafstemning og som sammen med et helt nyt filialsystem blev grundtegnet og i vid udstrækning bygget for private midler i begyndelsen af 90'erne.

Lækker layout
Men vi trækkes også en tur gennem det gamle Ruhr-distrikt, hvor en række fine biblioteker opført efter årtusindskiftet er blevet ikoner for den kulturelle og brandingmæssige turn-over som området er i gang med. I den lokale andedam er det som nævnt Aarhus' projekt for et nyt multimediehus der vendes, men også gennemførte biblioteksløsninger som dem i Hjørring, Helsingør og på Rentemestervej i København er med. Samlet giver bogen et godt billede af, hvor forskelligt, men samtidig blændende biblioteksopgaven kan løses. Især når det sker i tæt samspil mellem på den ene side borgere, lokalsamfund og politikere og på den anden side biblioteks- og planlægningsprofessionelle.

Bogen byder sig med lige stor skamløshed til for biblioteksfolk, arkitekter og byplanlæggere, og er som sig hør og bør i et lækkert layout med nogle fabelagtige illustrationer. Eneste indvending er krukkeriet med at placere billedteksterne i en selvstændig liste bagerst i bogen. Hvad er det for manerer at have i en verden, hvor informationer skal være til rådighed, hvor der er brug for dem?

Bogen er udgivet af Danmarks Biblioteksforening med støtte fra Realdaniafonden, så også på det niveau er forbrødringen mellem biblioteksfagligheden og det overordnede planstrategiske sikret.


Biblioteks- og borgercenterchef i Skanderborg, Jørgen Bartholdy

https://www.dknyt.dkartikel/svaelgen-i-ikoniske-biblioteker