DK Nyt

Supersygehus til gavn for firmaer og ledige

Alt i alt bliver Campus Odense et af Nordeuropas største sammenhængende vidensområder, hvor 60.000 mennesker får deres daglige gang

SYDDANMARK / ODENSE: Odense Kommune og Region Syddanmark går nu sammen om at arbejde for, at byggeriet af Syddanmarks nye supersygehus kommer regionens virksomheder og ledige til gavn, oplyser kommunen.

Region Syddanmark bygger et nyt supersygehus. Universitet udbygger med et nyt fakultet. Og Odense Kommune etablerer en helt ny forsker- og videnspark - Cortexparken. Alt dette samles på Campus Odense, der bliver et af Nordeuropas største sammenhængene vidensområder, hvor 60.000 mennesker får deres daglige gang.

Byggeriet af supersygehuset bliver den største og første investering i en lang række kommende byggerier i Odense. Nyt OUH kommer til at koste 6,3 mia. kr., og det kommer således til at fungere som en økonomisk kickstarter, der vil kunne bidrage positivt til at øge beskæftigelsen i regionen.

Det forudsætter imidlertid, at alle gode kræfter i regionen samles i et konstruktivt samarbejde om at udnytte de muligheder, som byggeriet skaber. Det er det klare budskab fra regionsrådsformand Carl Holst (V) og rådmand Peter Rahbæk Juel (S) fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense, der er arkitekterne bag beslutningen om at etablere et nyt regionalt samarbejde med fokus på beskæftigelse, vækst og vidensudvikling i forbindelse med det store sygehusbyggeri.

Det første spadestik til Nyt OUH tages i 2015. Byggeriet vil kunne skabe ordrer til lokale entreprenører og arbejdspladser til håndværkere. Samtidig forventes en spinn-off-effekt på en række andre områder.

Undervisning på byggepladsen
- Sygehusbyggeriet handler ikke alene om mure, vægge, vinduer og tage. Sygehuset skal også indrettes og udstyres med ny velfærdsteknologi, og her ligger afgjort også et vækstpotentiale for de regionale virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der arbejder inden for netop dette felt, siger Carl Holst og fortsætter:

- Derfor har Syddansk Vækstforum også sammen med staten og de øvrige regioner etableret et partnerskab for sygehus- og sundhedsinnovation og afsat penge til det. Samlet er der afsat 100 mio. kr. til projekter, som kan være med til at realisere sygehusbyggeriernes erhvervsmæssige potenationale.

- Byggeriet af sygehuset er en unik historisk mulighed for Odense og Fyn - hvis vi vel og mærke forstår at udnytte den. Jeg har i den seneste tid haft en tæt dialog med bl.a. arbejdsgivere, lønmodtagere og uddannelsesinstitutioner på Fyn - og meldingen hele vejen rundt er, at alle er interesseret i at få mest mulig beskæftigelse, vækst og erhvervsudvikling ud af byggeriet, siger Peter Rahbæk Juel (S), der er utroligt glad for, at regionen er positivt interesseret i at arbejde sammen om at få mest muligt ud af sygehusbyggeriet.

Rådmanden har foreslået, at man i Odense i lighed med i Arrhus, etablerer konkret undervisning og læring på byggepladserne, så bygge- og anlægsarbejderne på stedet lærer, hvad der specifikt skal til for at bygge fx nye sygehuse. En viden, der efterfølgende kan bruges på andet nyt byggeri.

 

Det vil Region Syddanmark og Odense Kommune samarbejde om:

· Opkvalificering af regionens arbejdskraft til fremtidens byggeri.

· Kvalificering af arbejdsgivere til at byde ind på licitationerne.

· Anvendelse af sociale klausuler ved byggeriet.

· Reduktion af ledigheden i regionen.

· Spin-off aktiviteter i forhold til udvikling af velfærdsteknologi og erhverv.

https://www.dknyt.dkartikel/supersygehus-til-gavn-for-firmaer-og-ledige