DK Nyt
Sundhedsprojekt: Ned i vægt og op med modet

Sundhedsprojekt: Ned i vægt og op med modet

Overvægtige børn og unge fra udsatte familier i Struer oplever succes gennem projektet S-faktor - ikke kun med mindre taljemål og vægttab, men også med øget trivsel og sundere livsstil

STRUER: Det viser evalueringen af det treårige sundhedsprojekt, 'S-faktor', som SundhedscenterStruer står bag.

Ændring af livsstil fra stor til mindre handler om meget mere end motion og madvaner. Evnen til at sige fra, til at håndtere generelle udfordringer, evnen til at reflektere over eget liv og kunsten at begå sig i sociale relationer spiller også en afgørende rolle. At udvikle og støtte deltagerne i disse sociale og psykologiske mekanismer er afgørende for at fastholde en sundere livsstil.

Erfaringer fra Projektet 'S-faktor' (S for sundhed) viser, at især to metoder gav gode resultater for de godt 30 overvægtige unge i alderen 11-17 år, der holdt fast ved projektforløbet.

Metoden 'Læring og Mestring' i kombination med metoden 'Små Skridt' udgør det rette koncept for overvægtige børn og unge fra udsatte familier, vurderer sundhedsfolkene fra SundhedscenterStruer, der står bag projektet.

Ændre livsstil - også uden forældres opbakning
Målet med projektet var blandt andet at udvikle et koncept, hvor deltagerne kunne lære at mestre deres vægtproblematikker og ændre livsstil – også på lang sigt og uafhængig af forældrenes sundhedsadfærd og opbakning.

Læring- og mestring var en af vejene, men erfaringer fra projektet viste, at konceptet ikke kan stå alene, da det kræver en høj grad af refleksion – som er svært for specielt den yngste del af målgruppen. Inddragelse af metoden Små Skridt fungerede rigtig godt, blandt andet fordi undervisningen herved blev mere konkret og håndterbar samt praktisk orienteret.

Resultaterne fra taljemål og vejninger har vist, at hovedparten af deltagerne har tabt sig i talje og opnået større eller mindre vægttab under det intensive forløb. Deltagerne har også opnået mange helbredsmæssige og adfærdsmæssige ændringer under S-faktor.

- Flere deltagere oplever deres helbred som godt eller meget godt, og de oplever færre symptomer som hoved- eller mavesmerter efter afsluttet forløb på S-faktor. Deltagerne er generelt blevet mere glade, selvsikre og fungerer bedre socialt”, siger sundhedskonsulent Dalia Clausen.

Deltagerne fortæller desuden i et anonymt spørgeskema, at det er blevet meget nemmere at få venner. Ved afslutningen af det 20 ugers intensive kursusforløb oplever langt færre, at de er ensomme eller kede af det. Samtidig ses også en markant stigning i andelen af deltagere, som taler om deres problemer og oplever øget handlekraft både efter endt kursusforløb og ved 12 mdr. opfølgning. 

Sundhedsudvalg støtter en målrettet indsats
Projektets første tre leveår var finansieret af statslige SATS-pujlemidler, men da resultaterne fra projektet er så gode, valgte Sundhedsudvalget at give nyt liv til lignende indsatser målrettet overvægtige børn og unge.

- I Sundhedsudvalget forsøger vi trods sparetider at løfte nye opgaver og finansiere de bedste sundhedstilbud, som der oprindeligt er skabt grobund for med eksterne projekt-pujlemidler. Nu ved vi at 'S-faktor' har mange elementer, der helt sikkert virker, og derfor valgte vi på sidste møde at prioritere en forlængelse af lignende indsatser for målgruppen. Det glæder mig, at vi hermed fortsat kan give de unge en hjælpende hånd, og at de tager godt imod det og yder det de kan”, siger Anna Marie Brix Poulsen (DF), der er formand for Sundhedsudvalget. 

mou

Konceptet 'Læring og Mestring'
handler om at reflektere over egen situation og være handlekraftig i forhold til at foretage og mestre ændringer i deres egen livssituation. Metoden byger på Læring, hvor deltagerne får nyt viden, afprøver nye færdigheder og bliver introduceret til nye holdninger, og Mestring som indebærer følelsen, at man har kræfter til at møde livets udfordringer og følelsen at have kontrol over sit liv.
Konceptet indeholder høj grad af deltagerbestemmelse og deltagerinvolvering hvor den professionelle person påtager sig vejleders rolle i stedet for at være bestemmende ekspert. Herigennem for deltagerne oplevelse af det er dem der bestemmer over de ændringer der bliver foretaget.


Metoden 'Små Skridt'
handler om at ændre vaner ved hjælp af små overkommelige skridt. Små Skridt handler om kontinuerlig udvikling. Man skal ikke lave om på alt det, der kan laves om på samtidigt, og man skal ikke lave store, pludselige ændringer.
Man skal tage små skridt og blive ved med at gå frem. Nogen gange går man lidt tilbage. Det gør ikke noget. Så længe man går mere frem end tilbage. Det er vigtigt at tage sig god tid for at lave om på sin livsstil, fordi vores nuværende vaner også er bygget op igennem lang tid.

https://www.dknyt.dkartikel/sundhedsprojekt-ned-i-vaegt-og-op-med-modet