Styrelse giver millioner til beskæftigelse i Hvidovre

KORT NYT7. DEC 2019 13.25

HVIDOVRE: En ansøgning sendt til Styrelsen for Rekruttering og Integration i september har nu båret frugt i Hvidovre Kommune. Her har styrelsen nemlig sagt ja til at støtte en beskæftigelsesindsats over for kvinder med indvandrerbaggrund med 6,8 mio. kr.

Den tværkommunale indsats B-Start skal give op mod 150 kvinder med ikke-vestlig indvandrerbaggrund en ny start på arbejdsmarkedet. Kun cirka halvdelen af Hvidovres indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund er i beskæftigelse, og derfor er pengene fra Udlændinge- og integrationsministeriet tiltænkt blandt andet en kortlægning af årsagerne. Fx er sundhedsmæssige årsager noget af det, der står i vejen for kvinderne. 

- Det er et spændende projekt, som vi i udvalget og jeg personligt følger tæt. Kommunen har en vigtig funktion i at engagere lokalsamfundet og finde løsninger til at hjælpe disse kvinder videre i beskæftigelse. Derfor er jeg meget glad for den støtte, vi har fået. Det er et stort skridt i den rigtige retning, siger formand for social- og arbejdsmarkedsudvalget, Charlotte H. Larsen (DF), om projektet, der introduceres for målgruppen i starten af det nye år.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/styrelse-giver-millioner-til-beskaeftigelse-i-hvidovre