DK Nyt
Storbyhaver begrønner og afstresser

Storbyhaver begrønner og afstresser

Grøn 'sprække' på Nørrebro bryder den grå beton med frodige planter, træer og blomstrende buske
3. JUN 2011 9.28

KØBENHAVN: Rododendronbuske og blomstrende træer bryder igennem betonen på Odinsvej på Nørrebro. Her ligger byens første storbyhave Odins Lomme, der både fungerer som et grønt åndehul for københavnerne og aflaster kloakkerne, når det regner. Det forklarer Line Mortensen, projektmedarbejder i Københavns Kommune.

- Hvad er en storbyhave?

- Storbyhaver er små grønne oaser i byen. Vi vil gerne have flere grønne områder i København, men der er ikke plads til at anlægge store parker. Derfor må vi tænke i alternativer og udnytte byens restarealer ved at kile små grønne områder ind, som vi har gjort med Odins Lomme på Nørrebro. Her bryder en grøn 'sprække' den grå beton med frodige planter, træer og blomstrende buske, og der er sat bænke op, så man kan sætte sig ned, slappe af og nyde byen.

- Hvordan gavner en storbyhave klimaet?

 -Grønne arealer gør det muligt for regnvandet at sive ned, i stedet for at det ender i kloakken. Derfor er storbyhaverne med til at tilpasse byen til fremtidens vejr og kraftige regnbyger. Træerne skaber også skygge og køler byen ned. Men storbyhaverne gavner ikke kun klimaet, det fremmer også københavnernes sundhed og livskvalitet. Undersøgelser viser f.eks., at grønne områder har en afstressende effekt på folk.

- Hvor kommer inspirationen fra?

- Inspirationen kommer fra de såkaldte Pocket Parks i New York. Der er pladsen også sparsom og jorden er dyr, men alligevel er det lykkedes at lave små grønne oaser i byen. Hvis det kan lade sig gøre i New York, kan vi også gøre det i København.

- Kan man som borger selv være med til at begrønne byen?

- Man kan bl.a. selv lave grønne gårdmiljøer eller aflede sit regnvand. Selvom en enkelt grøn gård eller storbyhave ikke batter det store alene, kan vi nå rigtig langt med mange små indsatser. Heldigvis er der allerede masser af københavnere, der gerne vil være med til at gøre byen mere grøn. Vi bliver f.eks. kontaktet af borgere, der gerne vil hjælpe med at passe planterne og holde orden i storbyhaverne, eller som selv har lyst til at lave storbyhaver på private grunde, der står tomme.

En grøn by er bedre rustet til fremtidens vejr, og er samtidig mere attraktiv for både borgere og turister. For at gøre København mere grøn vil Københavns Kommune frem til 2015 anlægge 14 storbyhaver.

Storbyhaver aflaster kloakkerne, fordi regnvandet kan nedsive lokalt. Desuden fremmer de biologisk mangfoldighed og skaber et bedre byklima.

 

Den godt 650 km2 store Odins Lomme stod færdig i 2009. I efteråret 2011 får Haraldsgadekvarteret også en storbyhave, og i 2012 er der planlagt yderligere to storbyhaver på henholdsvis Litauens Plads og i Gl. Valby.

 

Målet er bl.a., at 90 pct. af københavnerne kan gå til en park, en strand, et naturområde eller et havnebad på under 15 min.

 

https://www.dknyt.dkartikel/storbyhaver-begroenner-og-afstresser