DK Nyt
- Stik piben lidt ind, Bent Hansen

- Stik piben lidt ind, Bent Hansen

DEBAT Regionernes formands kritik af kommunernes forebyggelsesindsats er letkøbt, mener to storby-rådmænd, Dorhe Lausten (SF) og Thomas Kastrup-Larsen (S)
26. APR 2011 10.42

Af Dorthe Laustsen og Thomas Kastrup-Larsen

Danske Regioner er ude med en bredside om, at forebyggelsesområdet på det kommunale område trænger til et gevaldigt kvantespring fremad. Ifølge regionerne er det kommunerne skyld, at det står så skidt til. Det er en letkøbt påstand fra regionernes formand Bent Hansen (S). Tilmed er den også usand. Langt hovedparten af kommunerne har siden de overtog opgaven leveret mere sundhed og genoptræning, end da amterne havde ansvaret.

Kommunerne har igangsat en række tiltag til at forbedre borgernes sundhed. Indsatserne har været med til at sikre, at færre og færre ryger. Fedme-epidemien er ikke brudt endnu, men stigningen er mindsket. Men særligt på genoptræningsområdet har servicen og tilbuddet aldrig været bedre, end den er idag. Da regionerne havde ansvaret, var tilbuddet meget begrænset, og borgerne fik ingen eller kun få genoptræningsplaner.

Tag selv ansvar
Vi kan kun opfordre Bent Hansen til at stikke piben lidt ind og være lidt mere ydmyg. Vi vil istedet opfordre Bent Hansen til også selv at tage lidt ansvar for forebyggelsen i regionerne. For den halter nemlig alvorligt. Vi vil derfor opfordre Bent Hansen til, at sundhedsfremme og forebyggelse bliver tænkt ind i alle regionens indsatser. Helt fra start af.

Det er jo meget bedre at undgå en operation med træning og forebyggelse i kommunerne end at skære i benet og så sende dem ud til genoptræning i kommunerne bagefter. Det er spild af penge og giver dårligere sundhed for borgerne. Sundhedsfremme og forebyggelse skal også tænkes meget mere konsekvent ind i de aftaler, regionerne laver med de praktiserende læger. Der er et stort uudnyttet potentiale her, som virkelig kunne forbedre danskernes sundhed.

Skævdelte midler
Vi er enige med regionernes formand om at det specialiserede sygehusvæsen ikke kan klare den vækst, der kommer, hvis ikke forebyggelsen begynder at virke bedre.

Vi ved, at sygehusene i de kommende år nedlægger i tusindvis af senge. Det kræver at kommunerne får en langt større rolle i sundhedsvæsenet fremadrettet. Den opgave er vi klar til at påtage os. Vi vil derfor meget gerne sætte os sammen med regionerne og finde fornuftige løsninger, der understøtter forebyggelsen endnu mere.

Som det er nu, har regionerne fået langt hovedparten af de 500 mio. kr., der er til forebyggelse i Danmark. En klar skævdeling til fordel for regionerne. Kommunerne kan sagtens hjælpe regionerne med at skabe mere forebyggelse for pengene. Vi så gerne at de samlede forebyggelsespenge, både de patient- og borgerrettede midler, bruges til at lave en samlet forebyggelsesstrategi og til konkrete indsatser på tværs af region og kommune. Herved vil vi få meget mere sundhed for pengene end vi gør idag, hvor regionernes forebyggelsesindsats er helt afkoblet fra den kommunale indsats.


Rådmand Dorthe Laustsen (SF), Aarhus og rådmand Thomas Kastrup Larsen (S), Aalborg

https://www.dknyt.dkartikel/stik-piben-lidt-ind-bent-hansen