DK Nyt
Startboliger til unge med psykiske problemer

Startboliger til unge med psykiske problemer

Partierne bag satspuljeforliget er enige om at øremærke 131,2 mio. kr. til at etablere særlige ungdomsboliger med sociale viceværter
14. NOV 2011 15.45

En del unge har vanskeligt ved at bo i egen bolig. Det gælder eksempelvis udsatte unge og unge med psykiske problemer, der kan have svært ved at stå på egne ben og komme i gang med en tilværelse som voksen.

Satspuljepartierne har derfor afsat penge til, at der kan etableres startboliger til unge 18-24-årige, der har særligt behov for en ungdomsbolig med tilhørende voksenstøtte.

- Det er vigtigt, at udsatte unge, der har svært ved bo alene, ikke overlades til sig selv. De kan have brug for at støtte sig til en voksen, som kan hjælpe dem i hverdagen. Derfor er jeg også glad for, at vi i forligskredsen er blevet enige om at afsætte 131 mio. kr. til at etablere særlige ungdomsboliger med sociale viceværter, siger boligminister Carsten Hansen (S).

Startboligerne vil enten kunne drives af boligorganisationer eller frivillige foreninger. I alt afsættes der 131,2 mio. kr. i årene 2012-2015 til etablering af boligerne.

Hjælp før man sættes ud af boligen
De senere år er der sket en stigning i antallet af lejere, der sættes ud af deres bolig, fordi de ikke kan betale husleje. For at forebygge udsættelserne vil satspuljepartierne styrke rådgivningsindsatsen i almene boligområder.

Den styrkede rådgivningsindsats er et af flere initiativer, som skal forbedre udsatte borgeres situation og levevilkår. I alt afsættes der 130 mio. kr. over fire år til initiativer, der bl.a. har til formål at forebygge og afhjælpe de negative konsekvenser af fattigdom og social eksklusion.

Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti står bag satspuljeaftalen.

mou

 

Læs 'Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015'  her  

 

 

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/startboliger-til-unge-med-psykiske-problemer