DK Nyt
Stakket frist for fortsat valgbarhed efter voldsdom til byrådsmedlem
Foto: Venstre Solrød

Stakket frist for fortsat valgbarhed efter voldsdom til byrådsmedlem

Efter frihedsstraf både i byret og ved landsret er en mulig ansøgning om tredjeinstansbevilling eneste grund til, at Jane Noer (V) stadig er medlem af Solrød Byråd.
12. DEC 2019 10.59

SOLRØD: En mulig ansøgning til Procesbevillingsnævnet om at få en voldsdom for Højesteret er det eneste, der indtil videre står imellem byrådsmedlem Jane Noer (V) og et farvel til Solrød Byråd. Valgbarhedsreglerne er krystalklare på det område - frihedsstraf, betinget eller ubetinget, så er det ud - og det gælder fra det øjeblik, der foreligger en endelig dom.

I normal daglig omtale er 'endelig dom' den dom, der bliver afsagt i anden instans, altså efter en anke typisk til landsretten, men valgbarhedsreglerne i den kommunale valglov supplerer med et forsigtighedsprincip, så ingen bliver smidt ud af et byråd, før selv de teoretiske muligheder er udtømt.

De er i Jane Noers sag en ansøgning om tredjeinstansbevilling til Højesteret, idet byretten i Roskilde og Østre Landsret var de to første instanser. Begge idømte hende frihedsstraf, henholdsvis tre måneder betinget og skærpet til seks måneder, hvoraf fire betinget. En sådan ansøgning skal sendes inden for en frist på to uger fra den seneste dom, det vil i praksis sige inden jul.

Når Solrød Byråd holder møde på mandag, er fristen således ikke udløbet, der foreligger dermed ikke en endelig dom og Jane Noers valgbarhed består endnu. Hvis hun ikke søger tredjeinstansbevilling, ophører hendes byrådsmedlemskab i det øjeblik, ansøgningsfristen er udløbet, og hvis hun søger, vil den tilstand, at der ikke foreligger endelig dom, fortsætte, til enten Procesbevillingsnævnet giver afslag, eller sagen kommer for Højesteret.

Hvis sagen, uanset hvordan, ender med at opretholde frihedsstraffen, vil Jane Noer blive erstattet i Solrød Byråd af Venstres førstesuppleant Dina Oxfeldt. Byrådet skal ikke selv tage stilling til valgbarheden, den følger af den kommunale valglovs paragraffer og bortfalder i givet fald pr. automatik. Den følges desuden af en karantæneperiode på tre år og udelukker derfor opstilling på ny ved KV21.

 

https://www.dknyt.dkartikel/stakket-frist-for-fortsat-valgbarhed-efter-voldsdom-til-byraadsmedlem