DK Nyt

Stadsingeniør i Aalborg fratræder

KORT NYT15. MAR 2021 7.24

AALBORG: Med virkning fra 10. marts er Svend Erik Pedersen fratrådt stillingen som stadsingeniør, oplyser Aalborg Kommune. Svend Erik Pedersen tiltrådte 1. oktober 2016 som stadsingeniør, men overgik i starten af 2020 til jobbet som projektchef på PlusBus projektet, der i disse år medfører væsentlige forandringer i Stor-Aalborgs bybillede.

Fratrædelsen sker efter gensidig aftale og i forbindelse med, at der aktuelt arbejdes med udformning af ny organisering i By- og Landskabsforvaltningen med virkning fra 1. april 2021.

Processen med at beskrive den nye profil for en kommende stadsingeniør går i gang snarest. Frem mod rekrutteringen er Mette Skamris Holm konstitueret i stillingen, mens Niels Bresemann Jensen indtræder i rollen som projektchef for PlusBus-projektet.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/stadsingenioer-i-aalborg-fratraeder