DK Nyt
Stadigt flere ansættes med løntilskud

Stadigt flere ansættes med løntilskud

Næsten en dobbelt så mange ansættes med løntilskud
17. MAR 2011 9.51

Antal ansættelser med løntilskud var 71 pct. højere i fjerde kvartal 2010 end i samme kvartal året før, oplyser Danmarks Statistik.

Københavns by har mere end dobbelt så mange tilknyttet ordningen i fjerde kvartal 2010 som samme kvartal året før, og Nordsjælland har fordoblet antallet i ordningen. Dermed var der 2.500 personer i løntilskud i Københavns by og 1.200 i Nordsjælland (omregnet til fuld tid).

Støttet beskæftigelse i vækst
I alt er der er kommet 13 pct. flere i støttet beskæftigelse i fjerde kvartal 2010 sammenlignet med samme kvartal året før. Det er specielt ansættelse med løntilskud, der er steget, men der er også stigninger for fleksjob og virksomhedspraktik.

Dermed var der 102.000 personer omregnet til fuld tid i støttet beskæftigelse i fjerde kvartal 2010, hvoraf 52 pct. var i fleksjob, 20 pct. var ansat med løntilskud og 16 pct. var i virksomhedspraktik.

Mere vejledning og opkvalificering
Der er kommet 6.600 flere i ordninger med vejledning og opkvalificering i 2010, hvilket svarer til en stigning på 12 pct. Vejledning og opkvalificering dækker over uddannelsesforløb af kortere varighed, der skal øge mulighederne for beskæftigelse.

5.000 flere på offentlig forsørgelse
I fjerde kvartal 2010 var 856.100 personer (omregnet til fuld tid) forsørget af det offentlige. Det var 5.000 flere end i samme kvartal året før. Flere er kommet i støttet beskæftigelse og ordninger med vejledning og opkvalificering, men den registrerede nettoledighed er faldet med 3.800. Derudover er der kommet 8.400 færre på efterløn end i samme kvartal sidste år.

https://www.dknyt.dkartikel/stadigt-flere-ansaettes-med-loentilskud