DK Nyt

Spørgsmål til borgerpanel: Hvordan klarede vi coronakrisen?

RINGKØBING-SKJERN: Cirka 2.000 borgere i Ringkøbing-Skjern modtager i denne uge et spørgeskema om, hvordan de oplevede kommunens håndtering af coronakrisens mange uventede udfordringer. 

Spørgsmålene til kommunens borgerpanel er et led i en evaluering, kommunen har sat gang i. Den vil løbe i flere faser frem til januar, hvorefter organisationen skal tage pointerne til sig og indføre det, der ikke allerede er indarbejdet. Udover borgerpanelet bliver også ansatte og samarbejdspartnere spurgt til deres erfaringer, oplyser kommunen.

- Vi har sagt til vores ledere i kommunen, at de naturligvis skal høste de lavthængende frugter af vores dyrekøbte erfaringer løbende. Hvis coronakrisen har synliggjort bedre måder at gå til arbejdet på, der kan indføres med det samme, så gør vi selvfølgelig det. Evalueringen og læringen er ikke begrænset til den officielle proces. Den foregår løbende og dagligt blandt vores ledere og medarbejdere, siger kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/spoergsmaal-til-borgerpanel-hvordan-klarede-vi-coronakrisen