DK Nyt
Spænding om Aarhus-budget

Spænding om Aarhus-budget

BUDGET 2012 Efter forårets drifts-barberinger holder økonomistyringen en klar kurs, så budgettet holdes i år, men budgetrammen for 2012 er endnu ukendt
2. SEP 2011 7.23

Af Knud Abildtrup

AARHUS: Driftsbudgetterne i Aarhus blev beskåret kraftigt i år. Den første sparerunde endte på 360 mio. kr., en særskilt runde på socialområdet på 130 mio. kr. efter voldsomme protester og demonstrationer fra brugere og pårørende, og i begge tilfælde er der tale om permanente besparelser. Dertil kom en økonomisk opbremsning på yderligere 80 mio. kr.

For første gang er der på landsplan indført obligatoriske halvårsregnskaber i kommunerne, og økonomichef Hans Nikolaisen, der om en måned sætter sig i kommunaldirektørstolen i nabokommunen Randers, kan dermed fremlægge sit første og sidste halvårsregnskab på byrådsmødet i september:

- Det ser fornuftigt ud, siger han uden at komme præcist ind på de nøgletal, han vil reservere til politikerne i Magistraten på mandag. Jeg forventer, at Aarhus Kommune kan overholde vækstrammen i år med de initiativer, der er gennemført.

Politikere forventer besparelser
Spændingen samler sig samtidig om budgetforhandlingerne for 2012, der i enkelte kommuner allerede har ført til budgetforlig, men som i landets næststørste kommune endnu ikke er begyndt.

I de enkelte forvaltninger og i institutionerne tales der med stor bekymring, om der nu igen skal spares trecifrede millionbeløb på driften. Bl.a. har lederen for byens familieskoler været i pressen, fordi han ikke føler sig sikker på, at der fortsat er råd til driften på 8 mio. kr. årligt.
-Der tales om besparelser på 100, 200 eller 300 millioner?

- Ja, det er rigtigt. Der tales om besparelser på 100, 200 eller 300 millioner, gentager Hans Nikolajsen med et skævt smil:

Han vil intet sige offentligt om elementerne i budgetoplægget og naturligvis overholde sin forpligtelse til at underrette Magistraten som de første om de økonomiske realiteter. Og det sker på mandag.

DR Østjylland melder samtidig om flere politiske ordførere, der forventer besparelser - uden at kende størrelsesordenen.

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/spaending-om-aarhus-budget