DK Nyt
Sønderborg taber sag om handicaphjælpere i Ankenævnet

Sønderborg taber sag om handicaphjælpere i Ankenævnet

Både kommunen og Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Syddanmark underkendt - kommunen kan ikke ændre i aflønning af handicaphjælpere før overenskomst er uddløbet

SØNDERBORG: Sønderborg Kommune og Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Syddanmark er blevet underkendt af Ankestyrelsen i spørgsmålet om fristen for at ændre aflønning af handicaphjælpere.

Kommunen har ændret på 33 borgeres tilskud med et tre måneders varsel og udregnede tilskuddet efter en anden overenskomst end den, som handicaphjælperne var omfattet af i 2009.

Ankenævnet fastslår, at tre måneders varsel ikke var tilstrækkelig - og at en ændret lønsats først kan få virkning fra det tidspunkt, hvor handicaphjælperoverenskomstens overenskomstperiode er udløbet.

- Afgørelsen omfatter 19 sager men får betydning for alle de 33 handicappede, som har overdraget arbejdsgiverbeføjelserne til en privat leverandør, oplyser Sønderborgs vicekommunaldirektør Jørgen Eriksen.

Kommunen skal derfor nu i gang med at beregne den eventuelle ekstra lønudgift, som kan blive en følge af Ankestyrelsens afgørelse.

- Det arbejde går vi i gang med, når vi modtager årsregnskaberne fra de foreninger, som de handicappede har valgt som administratorer. Foreningen LOBPA er den største af leverandørerne. Og LOBPA er medlem af Dansk Industri og fulgte Dansk Industris overenskomst for handicaphjælpere.

Sønderborg Kommune har ved opfølgningen af bevillingerne i 2009 og 2010 reduceret udbetalingerne ved at følge et løntrin i FOA's overenskomst med Kommunernes Landsforening for social- og sundhedspersonale.

- Vi hæfter os ved, at Ankestyrelsen udtrykkeligt understreger, at man hverken vil tilsidesætte eller kritisere den beslutning. Men vi skulle have afventet at ændre på løndelen i tilskuddet, indtil den daværende overenskomstperiode var udløbet. Og det tager vi til efterretning, tilføjer Jørgen Eriksen.

Det var Dansk Handicap Forbund, der rejste sagen i Ankestyrelsen.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/soenderborg-taber-sag-om-handicaphjaelpere-i-ankenaevnet