DK Nyt

Sønderborg lander den tredje af tre enige budgetaftaler denne valgperiode

Udlignings-usikkerhed afløst af corona-usikkerhed.
22. SEP 2020 9.37
TEMA: Budget 2021

SØNDERBORG: Budgetaftalen for 2021 er den tredje i stimen af enstemmige budgetter i denne valgperiode. Partierne noterer sig med tilfredshed, at en række usikkerhedsmomenter er fjernet i kraft af udligningsreformen, men beklager, at coronaen til gengæld har bragt nye til.

Budgetaftalen garderer sig mod sidstnævnte ved at reservere ti mio. kr. til ekstraordinær overførsel af midler fra 2020 til 2021 for det tilfælde, at servicerammen står til at blive overskredet. Dette ville i givet fald koste modregning i bloktilskud.

Budgetaftalen tilfører ældreområdet 9,1 mio. kr. i demografiregulering, mens skoleområdets demografiregulering er negativ med 1,5 mio. kr. Dagtilbudsområdet og det specialiserede børneområde tilføres henholdsvis 2,5 mio. kr. og 3,8 mio. kr. Dertil kommer øremærkede tilskud til minimumsnormeringer.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Slesvigsk Parti, Dansk Folkeparti og Fælleslisten. Budgettet andebehandles og besluttes endeligt i Sønderborg Byråd 30. september.

 

Se budgetaftalen.

 

https://www.dknyt.dkartikel/soenderborg-lander-den-tredje-af-tre-enige-budgetaftaler-denne-valgperiode