Sønderborg i top med frivilligt socialt arbejde

Sønderborg i top med frivilligt socialt arbejde

De frivillige har gode vilkår, viser en ny undersøgelse fra Socialministeriet. Det giver Sønderborg et godt udgangspunkt for at understøtte de frivillige sociale foreninger i 2011, der er europæisk frivillighedsår

SØNDERBORG: I 2011 sætter EU turbo på det frivillige arbejde, der skal anerkendes og synliggøres. Socialministeriet skyder det europæiske frivillighedsår i gang med en stor åbningskonference på fredag. Det foregår i utraditionelle rammer hos Akademiet for Utæmmet Kreativitet i København. Fra Sønderborg Kommune deltager frivillighedskonsulent Rikke Lange, for sådan én har man i Sønderborg.

Sønderborg Kommune har en frivillighedspolitik og lægger stor vægt på det frivillige sociale arbejde. Det har de også bemærket i Socialministeriet, der for kort tid siden udgav en temaanalyse om § 18 - støtten til frivillige sociale foreninger.

Analysen viser, at en femtedel af kommunerne udbetaler mindre end 50 pct. af de bloktilskudsmidler de får til støtte til frivillige sociale foreninger. Men Sønderborg Kommune hører til blandt den tredjedel af kommunerne, der udbetaler mere i støtte end de får i bloktilskud. I øvrigt er temaanalysen spækket med citater fra Sønderborg Kommune, der hermed fremstår som et mønstereksempel på, hvordan det frivillige arbejde bedst kan understøttes.

Det kommer ikke bag på formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Jørgen Jørgensen, at Sønderborg Kommune er god til at samarbejde med de frivillige sociale foreninger.

- En væsentlig del af forklaringen er, at Sønderborg Kommune har en fuldtidsansat frivillighedskonsulent, der kan bruge alle sine ressourcer på at understøtte det frivillige sociale arbejde. Og det sker i et tæt samarbejde med Frivilligcenter Sønderborg, som frivillighedskonsulenten deler kontorer med i Sønderborg Sundhedscenter.

- Men det er selvfølgelig også en konsekvens af, at byrådet prioriterer det frivillige arbejde meget højt. Vi betragter de frivillige som en vigtig ressource, der tilbyder fællesskab, menneskeligt samvær og personlige bånd. Det skal vi understøtte så meget som muligt, siger Jørgen Jørgensen.

I anledning af det europæiske frivillighedsår er Sønderborg Kommune i gang med et nyt initiativ.

- Vi er ved at lave en netværksgruppe for unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Det er et stort problem i disse år, og jeg håber, at netværksgruppen kan støtte de unge til at komme ud af den onde cirkel de er havnet i, frivillighedskonsulent siger Rikke Lange.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/soenderborg-i-top-med-frivilligt-socialt-arbejde