DK Nyt

Årsrapport:
Socialtilsynene godkender flere plejefamilier end normalt

For første gang i en årrække har socialtilsynene godkendt flere plejefamilier, men der er store regionale forskelle. Der er også flere indberetninger om magtanvendelse og færre uanmeldte tilsynsbesøg.
2. NOV 2020 13.50

De mangler stadig, men det er et lille lyspunkt, at der er godkendt flere plejefamilier sidste år end de foregående. Det fremgår af Socialstyrelsens årsrapport om de fem socialtilsyn.

Det tal er ellers faldet siden 2016, men i 2019 godkendte socialtilsynene 419 nye plejefamilier mod 355 i 2018. Den største stigning her er i Socialtilsyn Syd fra 92 godkendelser i 2018 til 127 sidste år, og Nord gik fra 80 til 99. Det viser en gennemgang af tilsynenes rapporter. I Øst er der til gengæld ti færre - fra 56 til 46 sidste år.

Samlet set er der dog stadig færre plejefamilier end i 2016, selvom der er godkendt flere. I 2016 var der 6.660 plejefamilier, mens der sidste år var 5.879.

Screenshot fra Socialstyrelsens rapport.

Også sagsbehandlingstiden for godkendelse er forskellig. For plejefamilierne er der i gennemsnit en sagsbehandlingstid på 12-23 uger i henholdsvis Socialtilsyn Syd og Øst.  

Flere indberetninger om magtanvendelse

Årsrapporten viser blandt andet også, at der kommer flere indberetninger om magtanvendelser på børne- og ungeområdet. I 2019 modtog socialtilsynene 5.923 indberetninger om magtanvendelser på børne- og ungeområdet. Det er 504 flere end i 2018 svarende til ni pct. flere.

De fleste indberetninger om magtanvendelser var på åbne døgninstitutioner efterfulgt af private opholdssteder og sikrede døgninstitutioner.

Den viser også, at der er gennemført færre uanmeldte tilsyn end normalt, så det nu er 22 pct., der er uanmeldte. Det er også regionalt forskelligt - 33 pct. var uanmeldte i Socialtilsyn Syd mod ni pct. i Socialtilsyn Nord.

De fem socialtilsyn har til opgave at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med alle sociale tilbud og generelt godkendte plejefamilier i Danmark.

Ved udgangen af 2019 førte socialtilsynene tilsyn med 1.974 sociale tilbud og 5.879 plejefamilier.

Alle sociale tilbud og plejefamilier modtog mindst et tilsynsbesøg. I 2019 blev der gennemført 13.006 tilsynsbesøg ved driftsorienterede tilsyn og godkendelser, hvoraf 4.700 var på de sociale tilbud, og 8.306 var på plejefamilieområdet.

Kilde: Socialstyrelsen

https://www.dknyt.dkartikel/socialtilsynene-godkender-flere-plejefamilier-end-normalt