DK Nyt
Socialpædagoger: Skuffende Satspuljeforlig

Socialpædagoger: Skuffende Satspuljeforlig

Der er da positive indslag i aftalen, men det store billede er spinkelt og skuffende og lever ikke op til de gode takter i Regeringsgrundlaget, siger Socialpædagogernes formand
14. NOV 2011 14.25

Forliget om fordeling af de sociale midler i SATS-puljen, der nu er afsluttet, og resultatet vikker ikke just begejstring hos Socialpædagogerne.

- Det er stort set umuligt at finde noget i aftalen, der bygger på regeringsgrundlagets løfter om initiativer, der grundlæggende fokuserer på det specialiserede sociale område. I regeringsgrundlaget blev der fx lagt op til en gennemgribende analyse af området - en analyse, der blandt andet skal se på organiseringen og finansieringen af både børne-ungeområdet og hele voksen-handicap-området, siger Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, i en pressemeddelelse.

- Analysen skulle føre frem til en socialreform med en bedre sammenhæng mellem en tidlig forebyggende indsats, brugerindflydelse, kvalitet, faglighed og de overordnede økonomiske rammer. Men de signaler, skal man lede længe efter i Satspuljeaftalen.

- Regeringen lagde også op til at styrke den tidlige indsats over for udsatte børn og unge at sikre bedre efterværnsordninger for unge, der har været anbragt. Men det er altså spinkelt, hvad der er sneget med i aftalen om efterværn. Det eneste er, at unge, der har været anbragt på eget værelse nu får ret til en kontaktperson i et år. Det er naturligvis bedre end ingenting, men slet slet ikke nok, siger Benny Andersen.

Socialpædagogerne er til gengæld tilfredse med, der med aftalen bliver afsat midler til kampagner, der skal bekæmpe fordomme og skadelig praksis over for personer med handicap og fortælle om rettighederne for mennesker med handicap i henhold til Handicapkonventionen. Ligesom man hæfter sig ved, at ledsageordningen for børn og unge med funktionsnedsættelser udvides, så også børn og unge mellem 12 og 15 år kan få en ledsager og på den måde få bedre mulighed for at deltage i samfundslivet.

- Alt i alt rummer Satspuljeaftalen en del udmærkede initiativer, som jeg er glad for. Alligevel er det et noget skuffende resultat, man er nået frem til. Så vi venter utålmodigt på at regeringen kommer med de initiativer, de lagde op til i regeringsgrundlaget, siger Benny Andersen.

mou

 

https://www.dknyt.dkartikel/socialpaedagoger-skuffende-satspuljeforlig