DK Nyt

Socialministeriet vil kortlægge tilbud på socialområdet

Regeringen tager nu første skridt hen mod en specialeplanlægning på socialområdet. I første omgang skal de forskellige målgruppers behov, og hvilke tilbud der findes, kortlægges. KL hilser tiltaget velkomment.
26. JUN 2020 12.30

Nu skal der styr på, hvilke målgrupper og tilbud der er og ikke er på det specialiserede socialområde. Derfor igangsætter social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) en evaluering, der skal kortlægge netop det. 

Evalueringen skal også danne fundament for den fremtidige planlægning at socialtilbud. Formand for KL's socialudvalg, Thomas Adelskov (S) hilser evalueringen velkommen. 

- Hvis vi skal løfte indsatsen for vores sårbare borgere, så skal vi vide, hvor der er udfordringer. Vi skal undersøge området, før vi drager konklusionerne. Det er klogt. Vi glæder os til at bidrage til det arbejde, siger han. 

Også Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for psykiatri- og socialduvalget i Danske Regioner, er glad for udmeldingen.

-  I regionerne er vi dybt optagede af, at mennesker med handicap, svære psykiske lidelser og sociale problemer får et godt tilbud på rette niveau. Kvaliteten skal være høj og fagligheden i orden, siger hun. 

Trebenet arbejdsgang

Evalueringen kommer til at køre i tre spor, hvoraf de to første igangsættes nu. 

Spor et er en bred afdækning af målgrupper, tilbud og organiseringen på det specialiserede socialområde. I spor to udvikles en model for, hvordan man kan analysere de enkelte målgrupper og deres behov. I spor tre vil der blive set på, hvordan området indrettes bedst muligt på baggrund af erfaringerne fra spor et og to. 

Der bliver også nedsat en følgegruppe, der består af en række aktører på socialområdet. Blandt andet Danske Handicaporganisationer, KL, Danske Regioner og Socialpædagogernes Landsorganisation.

 

https://www.dknyt.dkartikel/socialministeriet-vil-kortlaegge-tilbud-paa-socialomraadet