DK Nyt

Socialministeriet må fyre 90 ansatte

Samlet bliver Social- og Integrationsministeriet reduceret med ca. 140 årsværk - og der skal opsiges lejemål

Social- og Integrationsministeriet skal som resten af staten rustes til at håndtere en strammere økonomi, lyder det fra Holmens Kanal.

Samlet bliver ministeriet reduceret med ca. 140 årsværk frem mod 2013 som følge af den økonomiske situation. Reduktionsbehovet er så vidt muligt håndteret gennem nedlæggelse af ubesatte stillinger og frivillige fratrædelser. Dog forventer ledelsen, at afskedigelser i størrelsesordenen ca. 90 årsværk vil være nødvendigt.

De vigtigste elementer i en aktuel handleplan er:

• En fokusering og slankning af de enkelte enheder og en klarere deling af opgaveansvaret mellem særligt departementet og Socialstyrelsen
• En samling af koncernens administrative støttefunktioner, så der sikres mere effektivitet og højere faglighed
• En fokusering af Servicestyrelsens indsatser, herunder tilpasning af Videnscenter for Handicap og Social-psykiatri (ViHS) med fokus på styrelsens rolle som fagligt fyrtårn på det sociale område. Styrelsen skifter samtidig navn til Socialstyrelsen
• En forbedret anvendelse af bygninger, herunder opsigelse af en række lejemål.

 

 

Den økonomiske reduktion berører ikke bevillinger fra satspuljen.

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/socialministeriet-maa-fyre-90-ansatte