Social kontrol gav mere end budgetteret

Social kontrol gav mere end budgetteret

To år med kontrolmedarbejdere, der bekæmper socialt bedrageri i Aarhus,
14. FEB 2012 13.05

Af Knud Abildtrup, [email protected]

AARHUS:
Målet var at tjene 8,7 mio. kr. hjem til de offentlige kasser i 2011. Resultatet blev 12,3 mio. kr.

Det kan betale sig at investere i kontrol af de offentlige forsørgelsesydelser som kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension. Det må Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus konkludere efter to hele år med den centrale kontrolenhed, oplyser forvaltningen.

Kontrolenheden kradsede i 2010 7,8 mio. kr. ind, hvilket i 2011 er vokset med 4,5 mio. kr. De tre medarbejdere, som p.t. er tilknyttet kontrolenheden, har i 2011 rejst krav om tilbagebetaling for 2,4 mio. kr. og stoppet ydelser for 9,9 mio. kr. I 2010 blev der stoppet ydelser for 6,4 mio. kr.

Kontrolenheden arbejder med: Indsats mod sort arbejde, mod socialt snyd i forbindelse med fiktive adresser, indsats i forhold til uoplyst udenlandsophold samt mod misbrug af sygedagpenge.

Kontorchef Jesper Bork uddyber over for dknyt, at Velfærdsministeriet tilbage i 2008 har udarbejdet en enkel og ensartet kommunal opgørelsesmetode til opgørelse af resultaterne af den kommunale indsats mod socialt bedrageri.

Opgørelsesmetoden bygger på to elementer:

• Rejste tilbagebetalingskrav
• Fremtidige besparelser beregnet som ændring i månedlig ydelse over 12 mdr.

https://www.dknyt.dkartikel/social-kontrol-gav-mere-end-budgetteret