DK Nyt
Slut med store stilladsreklamer over det hele
Reklame ved Nørreport i 2018 - den var ulovlig, fordi der ikke var byggeaktivitet på ejendommen.
Foto: Jens Dresling, Ritzau Scanpix

København strammer op i byrummet:
Slut med store stilladsreklamer over det hele

Forvaltningen har nu grønt lys til at skærpe praksis, så en reklame fx kun fylder en halv facade.

KØBENHAVN: København vil nu skærpe praksis for at håndtere stilladsreklamer og lysreklamer i byrummet. Det står klart, efter at et flertal i teknik- og miljøudvalget har nikket ja til forvaltningens forslag til en mere restriktiv praksis.

Fremover bliver vurdering af æstetik i byrummet det afgørende, og som udgangspunkt skal der slet ikke tillades stilladsreklamer - grundet æstetiske hensyn i byen. Flere ansøgninger vil kunne afvises, hvis æstetiske hensyn taler for det på det givne sted, fremgår det af sagsfremstillingen.

Men da det beror på det omgivende byrum, vil ikke alle ansøgninger kunne afvises med æstetiske begrundelser. Afgørelserne vil kunne påklages til Vejdirektoratet, som vil kunne bede forvaltningen om at genoptage sagerne.

I tilfælde, hvor forvaltningen ikke vurderer, at et afslag kan begrundes i æstetiske hensyn, skal stilladsreklamer som udgangspunkt begrænses til halvdelen af stilladsdugen, mens den anden halvdel skal udgøre en fotostat af bygningen. 

For at holde øje med, hvor mange stilladsreklamer der hænger rundt om i byen, vil placeringerne fremover fremgå af et kort, der opdateres dagligt automatisk. 

Færre lysreklamer

Også når det gælder lysreklamer, er en restriktiv praksis på vej, så nye lokalplaner vil rumme en passus om, at 'der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte som for eksempel lysaviser eller animerede reklamer'.

Det betyder, at dynamiske lysreklamer kun kan opsættes i de områder, der er omfattet af nyere lokalplaner, hvis der dispenseres fra lokalplanen, og byggeloven samtidig giver mulighed for at regulere udformningen af store skilte, der eksempelvis placeres på tage i områder, der har en særlig arkitektonisk eller æstetisk karakter.

Over for TV2 Lorry kalder Annelie Rasmussen (R) det 'vigtigt, at vi får nedbragt lysforureningen fra lysreklamer, der er generende for mange', mens teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) før mødet sagde, at 'vi skal gøre op med kommercialiseringen af københavnernes byrum'.

Heidi Wang (LA) stemte imod og spørger: 'Hvem skal bestemme, om en reklame er grim og ikke lever op til de æstetiske retningslinjer? For os at se bliver det smagsdommeri, og reglerne er ikke tilstrækkeligt objektive.'

Også De Konservative stemte imod, mens Dansk Folkeparti stemte blankt. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/slut-med-store-stilladsreklamer-over-det-hele