DK Nyt

'Tilflytterboliger' skal lokke flere på landet:
Slagelse lader sig inspirere af Ærø og Møn

Lokalsamfund får hjælp til at etablere anpartsdrevne boliger til potentielle tilflyttere.
16. MAJ 2020 7.00

SLAGELSE: Såkaldte tilflytterboliger kan være vejen til flere nye borgere i Slagelse Kommunes mindre landsbyer og endnu mere liv i lokalsamfundene, lyder det fra kommunen. 

Her får små landsbyer og lokalsamfund nu mulighed for at få støtte til at etablere anpartsdrevne boliger til potentielle tilflyttere - blandt andet på baggrund af gode erfaringer med forsøg på Ærø og Møn.

- Potentielle tilflyttere, der måske bare lige mangler at prøve livet på landet af, før de beslutter sig endeligt, kan låne boligen og forhåbentligt få øjnene op for alt det dejlige, vores lokalsamfund har at byde på, siger Rune Selsing, udviklingskonsulent i kommunens bosætningsteam.

Idéen er, at potentielle tilflyttere kan leje boligen i en begrænset periode, fx 6-12 måneder. Huset etableres og drives gennem et lokalt anpartsselskab og holdes økonomisk bæredygtigt gennem lejeindtægter.

Pulje til byfornyelse i brug

Rune Selsing forklarer til DK Nyt, at lokalområderne kan søge om støtte fra kommunens pulje til byfornyelse. Hvis de køber en ejendom, der kan istandsættes med støtte efter Lov om Byfornyelse og udvikling af byer, så har Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget valgt at prioritere denne type ansøgninger.

Det vil gøre det muligt for lokalområderne at skabe et økonomisk bæredygtigt projekt, fordi de vil kunne erhverve en billig bolig og få hjælp til at istandsætte den, så den bliver attraktiv som tilflytterbolig.

  • Hvis man er interesseret i at høre om, hvordan man etablerer en tilflytterbolig i sit eget område, afholder Slagelse Kommune et - i disse tider selvfølgeligt online – inspirationsmøde for interesserede.
  • Webinaret foregår 19. maj kl 19.30–21, og hér kan man blandt andet høre andre fortælle om deres erfaringer og om kommunens rolle og støtte gennem byfornyelsesmidlerne.

ka

Foto: Tilflytterhus på Ærø.

https://www.dknyt.dkartikel/slagelse-lader-sig-inspirere-af-aeroe-og-moen