DK Nyt
Slagelse glæder sig: CO2-reduktion på syv pct.

Slagelse glæder sig: CO2-reduktion på syv pct.

I 2010 lykkedes kommunen det at overgå forventningerne som klimakommune. Der blev udledt 995 tons CO2 mindre end året før og det er en sejr formiljøet og en triumf for Slagelse, mener udvalgsformand

SLAGELSE: - Hele 7 % af CO2-udledningen har vi skåret væk i 2010. Det er sket ved en solid holdindsats, fortæller en glad Ib Larsen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Slagelse Kommune valgte i 2009 at blive Klimakommune, og indgik en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at nedskære udledningen af CO2 med 2 % årligt frem til 2015. Det skal ske ved at bruge mindre strøm, brændstof og varme samtidig med, at andelen af vedvarende energikilder som solceller, biomasse og solfangere skal øges.

- Foreløbig er det gået over al forventning, fortæller Ib Larsen. For tredje år i træk er vores resultat særdeles positivt. Vi lever mere end op til målet på 2 pct. årligt, hvilket er en sejr for såvel klimaet som kommunen. Og det er i øvrigt samtidig en god investering, der på sigt betaler sig hjem økonomisk.

Det er en netop offentliggjort rapport over CO2-udledningen fra kommunens drift, der viser de flotte resultater.

Især energitiltag for kommunale bygninger har medført et stort fald i CO2-udledning. Men dette fald er ikke specielt for 2010, for faktisk er det samlede energiforbrug siden 2008 faldet med ca. 4 pct.pct. mens CO2-udledningen fra de kommunale bygninger tilsvarende er faldet med ca. 10 pct.

En af hovedårsagerne findes i Rosenkildeparken i Slagelse by. Her er der lavet en omlægning fra naturgas til næsten CO2-neutral fjernvarme fra SK Forsyning for samtlige 37 bygninger. Det drejer sig om et bygningsareal på næsten 40.000 m?. Godt 830 tons CO2-udledning pr. år bliver skåret væk med den nye fjernvarme.

Andre energiprojekter gør underværker, fx på materielgården hos Entreprenørservice, hvor man har installeret solvarme som supplement til den naturgasbaserede opvarmning.

Mange andre indsatser er med til at gøre en forskel. Fx er der købt cykler i hjemmeplejen, hvilket både sparer brændstof og øger sundheden blandt personalet.

- Vi er glade for at kunne gøre noget for miljøet, og samtidig få mere motion i dagligdagen, udtaler ældrechef Marianne Kristensen.

Andre steder gør kommunens personale en indsats for at spare på energien, så lyset fx ikke brænder unødigt på kontoret, og kommunens it-afdeling indstiller pc'er til automatisk at slukke for skærmen efter 5 minutter uden brug.

Der er enighed i Teknik- og Miljøudvalget om, at der næste år skal gøres yderligere fremskridt:

- De gode initiativer skal fortsætte, så vi overholder vores aftale som Klimakommune, fortæller Ib Larsen. Frem til 2015 ønsker vi at tage en række nye initiativer, som kan mindske energiforbruget yderligere.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/slagelse-glaeder-sig-co2-reduktion-paa-syv-pct