DK Nyt
Skole ramt af PCB-forurening i Hvidovre

Skole ramt af PCB-forurening i Hvidovre

Kun én enkelt lokalitet i Hvidovre Kommune har et PCB-niveau, der kræver handling
14. OKT 2011 15.10

HVIDOVRE: I løbet af den seneste måneds tid er der lavet indeklimamålinger af PCB i 25 af kommunens bygninger herunder på en række skoler og et par daginstitutioner. De 25 bygninger, er de bygninger, der efter en kortlægning er udpeget som byggeri, der kan være opført med brug af PCB-holdige materialer.

Resultatet af indeklimamålingerne i bygningerne er nu klar, og konklusionen er, at der kun et enkelt sted er målt et PCB-niveau, der skal gøres noget ved.

- Jeg er meget positivt overrasket over, at PCB-niveauerne i kommunens bygninger har vist sig generelt at være så lave, siger borgmester Milton Graff Pedersen.

Det er på Frydenhøjskolen, at indeklimamålingen har afsløret et måltal, der ligger over det niveau, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der gøres noget, nemlig fra 300 nanogram/m3 PCB.

Der er på Frydenhøjskolen målt ca. 1000-1200 ng PCB/m3 i indeluften. Det betyder, at PCB-indholdet ligger på mellemste niveau. Derfor tages der her og nu nogle indledende forholdsregler i form af intensiveret rengøring og udluftning, og at der så desuden lægges en plan for at nedbringe koncentrationen af PCB i luften til de 300 nanogram/m3.

Derfor har kommunen fredag holdt møde med skolens ledelse bedt skolen om, at sætte øge ventilationen og intensivere rengøringen.

En øget ventilation er i første omgang med til at holde PCB-niveauet i indeluften så lavt som muligt, fordi en del PCB fjernes, når luften skiftes hyppigt ud. Samtidig er der erfaring for at PCB binder sig til bl.a. støv, og derfor vil en intensiveret rengøring også bidrage til at nedbringe niveauet her og nu.

Embedslæge Kåre Kristiansen har vurderet, at kommunens handlingsplan er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvidovre Kommunes rådgivere Rambøll udarbejder nu en køreplan for, hvordan det videre arbejde med at identificere præcis de bygningsdele på Frydenhøjskolen, der indeholder og udskiller PCB over de tilladte niveauer. Oplægget vil blive forelagt Ejendoms- og Arealudvalget, der tager stilling til sagens videre forløb og en permanent løsning på det forhøjede PCB-niveau. Der vil desuden blive foretaget kontrolmålinger for at kvalificere det samlede måleresultat.

krn

 

https://www.dknyt.dkartikel/skole-ramt-af-pcb-forurening-i-hvidovre