DK Nyt
Skive vil gerne med på råd om muslingefarme
Muslingerne hænger i grovmaskede net under de flydende PVC-rør i Limfjorden.
Foto: Morten Rasmussen, Biofoto/Ritzau Scanpix

Møde med minister:
Skive vil gerne med på råd om muslingefarme

Muslinger kan forbedre vandkvaliteten, men industrien vil helst ligge, hvor kvaliteten i forvejen er god.

SKIVE: 12. maj har Skives teknik- og miljøudvalg et møde i kalenderen med fødevareminister Rasmus Prehn (S). Udvalget vil forsøge at overbevise ministeren om, at reglerne for tilladelse af muslingeanlæg i Limfjorden skal justeres.

De seneste par år har der været stigende interesse for at etablere såkaldte Smart-farms og andre muslingeanlæg, fortæller agronom Erik Kolding fra Skive Kommune til DK Nyt. 

Muslingeopdræt kan have stor gavnlig virkning på vandmiljøet, fordi muslingerne opsuger kvælstof, mens de vokser sig store, og dermed fjerner næringsstoffer fra fjorden.

Helst mod vest

Problemet er, at muslingeindustrien helst vil placere deres anlæg ud for kommunens vestside, hvor vandmiljøet i forvejen er godt, og hvor der er masser af naturelskere, fritidsfiskere og turister, som ikke er særligt begejstrede over at få kysten plastret til med muslingeanlæg.

Derimod er industrien ikke særligt interesseret i den østlige Salling-kyst, hvor der er problemer med manglende vandudskiftning, for mange næringsstoffer og risiko for iltsvind, og hvor kommunen derfor godt kunne tænke sig at få muslingeanlæggene placeret. Det ville også hjælpe på kommunens indsats for at opfylde vandområdeplanerne.

Skive Kommune vil helst have muslingefarme øst for Salling-halvøen i fx Risgårde Bredning og Skive Fjord over mod Vesthimmerland og Viborg kommuner. Kort: Geodatastyrelsen.

 

- Men det er Fiskeristyrelsen, der uddeler tilladelser til anlæggene, mens vi bare kan se på. Det vil politikerne gerne tage op med ministeren. De bombarderes med henvendelser fra borgere, naturfredningsforening og lystfiskere, men kan ikke gøre noget, fortæller Erik Kolding.

Udvalget håber at kunne overbevise ministeren om, at kommunen skal have vetoret eller i det mindste medindflydelse på omfang og betingelser, når Fiskeristyrelsen fremover giver tilladelser.

Noget for noget

Kommunen ønsker sig, at der kunne laves en slags noget-for-noget-aftaler, hvor fx en opdrætter, der får lov at lave et anlæg, samtidig forpligtes til at lave et anlæg i et område, han ikke er så interesseret i, men hvor det vil gavne vandkvaliteten. Eller at opdrætteren, når muslingerne skal høstes efter nogle år, forpligtes til at lade en del af dem blive liggende som en muslingebanke, der kan forbedre vandkvaliteten.

Lige nu er der givet tilladelse til omkring 30 anlæg, og der er søgt tilladelse til yderligere næsten 20 anlæg, oplyser Erik Kolding.

https://www.dknyt.dkartikel/skive-vil-gerne-med-paa-raad-om-muslingefarme