DK Nyt

Skifter fra Furesø til Tårnby

Susanne Hammer-Jakobsen bliver ny børne- og kulturchef i Tårnby
KORT NYT2. NOV 2011 10.30

FURESØ / TÅRNBY: Susanne Hammer-Jacobsen har i sine 3½ år som chef i Furesø haft ansvar for det specialiserede børneområde, som først rådgivningschef, så børne- og ungechef, så børne- og familiechef og nu centerchef i Center for Børn og Familie.

I sin nye stilling som chef for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby kommer hun til at få ansvaret for daginstitutioner og klubber, familieafdelingen, kultur og fritid, pladsanvisning, pædagogisk psykologisk rådgivning og skole.

Hun stopper i Furesø Kommune med udgangen af 2011.

Stillingen som centerchef vil blive genopslået. Fra den 1. januar og indtil en ny centerchef er fundet, vil Flemming Sommer være konstitueret centerchef i Center for Børn og Familie, og Stig Marcussen vil være konstitueret centerchef i Jobcenter Furesø.

I Tårnby fratrådte hendes forgænger i stillingen, Mogens Weber, 31. august og gik på pension.

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/skifter-fra-furesoe-til-taarnby