DK Nyt
SKI og Journalistforbundet på kollisionskurs

SKI og Journalistforbundet på kollisionskurs

Dansk Journalistforbund er opbragt over, at SKI midt i sommerferien gennemfører genudbud af en rammeaftale, der rækker langt ind over forbundets naturligt område - helt uden dialog

Søger man SKI-aftaler om kommunikation på SKI's hjemmeside, bliver man mødt med oplysningen om, at aftalen er trukket tilbage, og at der ikke er planer om genudbud.

Men kigger man dybt i den rammeaftale om managementkonsulentydelser, som SKI netop har sendt i genudbud med frist allerede d. 3. august, dækker den en række kommunikationsydelser.

Det skriver Dansk Journalistforbund i en pressemeddelelse. DJ finder det dybt problematisk, at SKI lægger kommunikationsydelser ind som en delmængde af en aftale om managementkonsulentydelser og opfordrer nu SKI til at trække dem ud af rammen.

- Grundlæggende finder jeg det urimeligt, at SKI går ind på det her område og samtidig i realiteten ekskluderer alle mindre virksomheder i at levere en lang række kommunikationsydelser til det offentlige. Det klinger hult, at man med den ene hånd trækker en SKI-aftale på kommunikationsområdet, og med den anden udbyder væsentlige kommunikationsområder nærmest som en parentes i en aftale om strategi og forretningsudvikling - og så haster det igennem midt i sommerferien, lyder fra fra DJs næstformand Lars Werge, der i et brev til SKI klager over, at DJ ikke er blevet hørt i processen.

Samtidig opfordrer Lars Werge på det kraftigste SKI til at trække alle kommunikationselementer ud af rammeaftalen:

- Gemt væk under overskrifter som forretningsprocesser, systemer og human ressources finder man klassiske kommunikationsydelser som

• Strategianalyse, strategiudvikling og implementering
• krisestyring
• netværk og alliancer
• design af ledelsesinformation
• håndtering af trusler og muligheder
• kommunikationsplaner
• hovedbudskaber
• Q&As
• Kommunikationskanaler
• afklaring af kommunikative roller
• medietræning

I udbuddet lægges vægt på omsætningen inden for områderne, og der stilles direkte krav om minimum 10 % solvens. Herudover er kun referencerne og prisen et parameter.

SKI har to enslydende aftaler i udbud, hvor forskellen alene er, om ordrerne efterfølgende skal i miniudbud eller kan placeres direkte. SKI prækvalificerer 20 ansøgere i aftale 17.13, hvoraf 10 i sidste ende kan vælges. På aftale 17.14 prækvalificeres 35 virksomheder, hvoraf 17 kan vælges.

- Vi taler om vigtige kommunikationsydelser, som kræver specialistviden og innovation. Det virker forkert at forsøge at lægge det ind under en bred managementramme, hvor specialisterne ikke har en chance i så lille et ansøgerfelt, som SKI definerer, siger Lars Werge, der nu afventer en reaktion fra SKI.

SKI har i øvrigt planer om et tredje konsulentudbud i efteråret 2011, hvor bl.a. mere specialiserede kommunikationsydelser er luftet som et muligt område. DJ deltager d. 23. august i et møde forud for det varslede tredje udbud i efteråret, lige som der er planer om en DJ-workshop om SKI i eftersommeren.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/ski-og-journalistforbundet-paa-kollisionskurs