DK Nyt

Skarp kritik fra Ombudsmanden af anbragte børns vilkår

Utilstrækkeligt kendskab til, hvordan fysisk magtanvendelse bruges mest skånsomt, hedder det i rapport.
23. JUN 2020 11.07

Folketingets Ombudsmand retter i en ny rapport en alvorlig kritik af forholdene for anbragte børn på opholdssteder og institutioner. Ombudsmanden baserer kritikken på besøg på i alt otte tilsynsbesøg i løbet af 2019.

Fristerne for at indberette fysisk magtanvendelse bliver i vidt omfang ikke overholdt, ligesom kendskabet til skånsom magtanvendelse er lavt. Undervisningen lever flere steder ikke op til kravene. Det samme er tilfældet for medicinhåndteringen flere steder.

Fem private opholdssteder og tre døgninstitutioner har haft besøg. Seks af stederne havde interne skoler. Målgruppen for tilsynene var børn fra 6-12 år. Men tilsynene omfattede alle under 18 år på stederne.

Ombudsmanden satte første gang fokus på undervisningen i interne skoler for fire år siden, og han kalder det 'bekymrende', at 'der fortsat er børn i interne skoler, der ikke får den undervisning, de har krav på'. Han henviser til, at forskning viser, at uddannelse er den vigtigste faktor i forhold til, at tidligere anbragte børn får et almindeligt voksenliv. 

Der er dog også et lyspunkt i rapporten. Stederne er generelt gode til at understøtte børnene og de unges kontakt til pårørende, hedder det i rapporten.

Ombudsmand Niels Fenger vil drøfte spørgsmålet om undervisningen i interne skoler med Børne- og Undervisningsministeriet. Også kommunernes tilsyn med undervisningen i de interne skoler vil blive taget op. 

Ritzau / mk

Se Ombudsmandens rapport.

 

https://www.dknyt.dkartikel/skarp-kritik-fra-ombudsmanden-af-anbragte-boerns-vilkaar