DK Nyt

Skanderborg vil samle spildevand på de to mest moderne anlæg

Tre nedslidte renseanlæg nedlægges, mens centralrenseanlægget skal udbygges på kapaciteten og passes bedre ind i omgivelserne.
3. MAJ 2021 12.40

SKANDERBORG: Skanderborg Forsyning skal over de kommende år nedlægge renseanlæggene i Hørning, Ry og Gl. Rye og udbygge og forbedre Skanderborg Centralrenseanlæg, så det kan modtage og behandle spildevandet fra Ry og Gl. Rye, oplyser selskabet.

I mellemtiden skal det afklares, om det er mest fordelagtigt også at rense spildevandet fra Hørning i Skanderborg, eller om det skal ledes til renseanlæg i Aarhus.

Beslutningen, der indebærer store anlægsarbejder over de næste fem år, er taget for dels at gavne det unikke vandmiljø i kommunen med Gudenå og Skanderborgsøerne og dels give en mere omkostningseffektiv drift ved at samle spildevandet på de to mest moderne anlæg - i Skanderborg og i Skovby.

Spildevandet bliver i kommunen

Planen fører med sig, at renseanlægget på Døjsøvej bliver udbygget og udviklet, så det kan håndtere mere spildevand og samtidig reducere støj- og lugtgener for naboer og indgå mere naturligt i det omkringliggende landskab, som er indfaldsvej til Skanderborg og rekreativt område for byens borgere.

Byrådets beslutning tog udgangspunkt i en strukturanalyse, hvor Cowi, kommunen og Skanderborg Forsyning har samarbejdet om at belyse økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved syv forskellige scenarier.

Centraliseringen af spildevandshåndteringen er mulig, fordi Skanderborg Forsyning de senere år har separatkloakeret mange steder i kommunen, så spildevand og regnvand løber i adskilte systemer og mindsker belastningen af renseanlæggene. 

Valget af centralisering på to anlæg og udbygning af anlægget på Døjsøvej betød fravalg af fem andre mulige scenarier og muligheder for bl.a. samarbejde med Aarhus Vand og Silkeborg Forsyning om rensning af spildevand uden for kommunegrænsen. Begge dele var dog meget dyre løsninger i forhold til det valgte scenarie. 

ka

https://www.dknyt.dkartikel/skanderborg-vil-samle-spildevand-paa-de-to-mest-moderne-anlaeg