DK Nyt
Skanderborg skærer i ansattes kørepenge

Skanderborg skærer i ansattes kørepenge

BUDGET 2012 I første omgang skulle alle ned fra høj til lav takst - men budgetforliget har undtaget sundhedspleje, PPR og hjemmehjælp
23. SEP 2011 10.27

Af Knud Abildtrup

SKANDERBORG: Budgetforliget i Skanderborg rummer en besparelse, der vil blive studeret nøje over hele landet: Kilometerpengene, kørselsgodtgørelsen.

I sparekataloget stod muligheden som en mulig besparelse på 3 mio. kr., men det er endt med 2 mio. kr.

Økonomichef Jørn Prætorius forklarer, at de samlede årlige udgifter til kørselsgodtgørelse er 8 mio. kr., og når besparelsen ender på 2 og ikke 3 mio. kr., skyldes det, at man ikke på alle områder kan bruge den lave takst på 1,90 kr. pr. kørt km., men må godtgøre med den høje på 3,56 kr.:

- Der er områder, hvor der ikke er et alternativ til at anvende egen bil, f.eks. sundhedsplejen, PPR, og hjemmehjælpsområdet. De områder vil forsætte med den høje takst.

Også politikerne vil fortsat få den høje takst, når de er på biltur i kommunens tjeneste, - hvilket dog ikke udgør nogen stor del, oplyser Prætorius.

Økonomichefernes formand, Flemming Storgaard, har tildigere over for dkyt vurderet, at kommmunerne må regne med, at de ved at reducere kørepengene i flere tilfælde kommer til at stille transport til rådighed, idet medarbejderne måske ikke længere vil være så villige til at anvende egen bil i kommunens tjeneste.

F. eks. vejformænd, jobkonsulenter, familierådgivere, hjemme-hos'ere og dagplejepædagoger bruger biler i deres job.

 

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/skanderborg-skaerer-i-ansattes-koerepenge