DK Nyt
Sjusk gav regnskabsrod for millioner i København
Intern Revision kritiserer forvaltningen bl.a. for manglende ledelsestilsyn, manglende overholdelse af kommunens regler og utilfredsstillende ledelsesmæssig reaktion på det underskud, der gennem årene var oparbejdet.
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Sjusk gav regnskabsrod for millioner i København

Ikke fiktive projekter, men sjusk og dårlig ledelse udpeges som årsag til stort underskud i forvaltning.

KØBENHAVN: Sjusk og manglende styring fra ledelsens side er blandt årsagerne til, at Københavns Teknik- og Miljøforvaltning har opbygget et underskud på 48 mio. kr.

Det fastslår en undersøgelse, som TV2 Lorry er i besiddelse af. Undersøgelsen er lavet af Intern Revision i kommunen.

Undersøgelsen er udarbejdet, efter at det i november 2020 kom frem, at teknik- og miljøforvaltningen havde opdaget rod i sit regnskab. Der manglede et større millionbeløb.

Forvaltningen vurderede, at der var tale om penge, der var givet til fiktive anlægsprojekter.

Manglende styring

Men det var altså ikke fiktive anlægsprojekter, som var skyld i det millionstore underskud ifølge undersøgelsen. Fejlen skyldes i stedet sjusk og manglende styring fra ledelsens side, lyder konklusionen.

Helt konkret står der i Intern Revisions redegørelse, at "manglende styring og overvågning" i afdelingen Mobilitet, Klimatilpasning og By vedligehold har været med til at føre til underskuddet.

De budgetansvarlige i afdelingen har - ifølge redegørelsen - været bekendt med underskuddet. Men de har hverken reageret på det eller informeret direktionen om det.

Alvorligt, men ikke så alvorligt

Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, har læst rapporten. Han hæfter sig blandt andet ved, at der ifølge undersøgelsen ikke er blevet oprettet fiktive konti, som det ellers tidligere har været nævnt.

Derfor vurderer han også, at sagens karakter ikke er lige så alvorlig som først antaget.

- Det er alvorligt, men ikke så alvorligt, som hvis man havde begået besvigelser eller regnskabsmanipulationer, som det i første omgang så ud til, siger han.

- Det er klart ulovligt og ansvarspådragende (at manipulere med regnskab, red.). Der har man virkelig overskredet nogle beføjelser, fordi man ikke må snyde bevidst. Men hvis man er dårlig til at følge op og dårlig til at forstå regnskabsresultaterne, så er man dårlig sit arbejde. Og man skal være meget dårlig til sit arbejde, før det bliver ulovligt, siger han til TV2 Lorry.

Borgmester: Berettiget kritik

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) kalder i en kommentar kritikken "helt berettiget". 

- Sagen er kommet frem i lyset som konsekvens af den nye direktions beslutning om at centralisere og styrke forvaltningens økonomistyring, der netop skal sikre, at vi får ryddet op og undgår denne type sager fremover. Med rapporten fra Intern Revision følger en række anbefalinger, som Teknik- og Miljøudvalget nu skal tage stilling til, siger hun.

Udvalget skal behandle rapporten på fredag.

Ifølge forvaltningen består de interne udgifter, som ikke er bogført korrekt, primært af løn til medarbejdere, der står for at udbyde og styre de mange anlægsprojekter, hvorfor ordningen kaldes aflønningsmodellen. Den kritiseres af Intern Revision for at være for kompliceret og dårligt systemunderstøttet, og derfor anbefales en ny og enklere model.

Det nye redegørelse er den første i et længere forløb. Intern Revision vil i løbet af 2021 gennemføre yderligere undersøgelser og komme med yderligere anbefalinger til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ritzau / ak

https://www.dknyt.dkartikel/sjusk-gav-regnskabsrod-for-millioner-i-koebenhavn