DK Nyt
Sjællandsk trekløver sætter innovation på dagsordenen
Foto: Colourbox

Sjællandsk trekløver sætter innovation på dagsordenen

Borgmestrene i Stevns, Greve og Høje-Taastrup ser store muligheder i, at der udvikles innovativ kultur
12. JUN 2012 9.34

HØJE-TAASTRUP / STEVNS / GREVE: 60 politikere fra byrådene i Høje-Taastrup, Stevns og Greve var mandag samlet til et fælles temamøde for at sætte innovation på den politiske dagsorden.

- I krydspresset mellem stigende forventninger fra borgerne om mere og bedre service og en offentlig sektor, hvor besparelsesdagsordenen hersker er svaret innovation. Vi er derfor nødt til at skabe en innovationskultur, hvor vi løbende nytænker vores opgaveløsning, siger borgmester i Høje-Taastrup Michael Ziegler (K).

Mødet foregik som led i et toårigt tværkommunalt projekt, hvor de tre kommuner arbejder sammen om at skabe en innovationskultur på alle niveauer i organisationen.

- Behovet for innovation er stærkere end nogensinde i kommunerne. Hvor hovedansvaret for enhver politiker i dag er økonomi, prioritering og kvalitet i ydelserne, må vi fremover tilføje kravet om nye løsninger - kravet om innovation. Og de kommuner, der gør det samme i dag som de gjorde i går, er i min verden truede. Mens de, der frembringer noget nyt, er vindere, siger Greves borgmester Hans Barlach (K).

På kryds og tværs
Fra byråd og direktionsgang til institutionsniveau skal projektet sætte rammerne for, at gode innovative ideer, som kan gøre en forskel i kvaliteten af de kommunale serviceydelser, kan realiseres.

- Som politiker oplever jeg til dagligt mange gode idéer til løsning af de kommunale udfordringer. I takt med, at kommunerne for færre penge fortsat skal fastholde og udvikle kvaliteten i vore serviceydelser, skal der være et stærkt fokus på fx innovation i dagligdagen. Dette fokus skal understøttes politisk, så kommunens ansatte har et råderum til at arbejde innovativt på kryds og tværs. Det betyder også, at de eksisterende rammer gerne må udfordres, siger borgmester i Stevns Kommune Poul Arne Nielsen (V).

På det fælles temamøde om innovation deltog også professor Eva Sørensen, RUC, samt Uffe Steiner (S), tidligere borgmester i Fredericia.

Byrådene i de enkelte kommuner vil efterfølgende mødes og diskutere, hvordan de fremadrettet skal arbejde med innovation i kommunerne.

tsp

https://www.dknyt.dkartikel/sjaellandsk-trekloever-saetter-innovation-paa-dagsordenen