Sjælland får 6,8 mio. kr. til forsøg med smertemedicin

KORT NYT13. DEC 2019 11.02

SJÆLLAND: Et nyt landsdækkende såkaldt Recipe-forsøg skal teste den bedste smertemedicin til nyopererede hoftepatienter. Professor og overlæge Ole Mathiesen fra Sjællands Universitetshospital (SUH) har fået 6,8 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden, skriver Region Sjælland. 

Det landsdækkende forsøg med 1.060 patienter, hvor i alt seks hospitaler bidrager, vil blive et af de største af sin art på verdensplan inden for akut smertebehandling. Formålet er at skabe en bedre og mere sikker smertebehandling for patienter i fremtiden. Samtidig er håbet at kunne erstatte en del af brugen af opioider, som fx morfin, med kombinationer af anden smertestillende medicin, som ikke har så mange bivirkninger. 

- Det er fantastisk, at vi nu kan sætte gang i Recipe-forsøget, som jeg er overbevist om, vil komme mange patienter til gavn i fremtiden. Over 10.000 danskere får hvert år indopereret en ny hofte. Her er en effektiv smertebehandling utrolig vigtig, for jo bedre den akutte smerte bliver håndteret efter operationen, jo hurtigere kan patienten træne og genoptage daglige gøremål, siger Ole Mathiesen. 

esl

https://www.dknyt.dkartikel/sjaelland-faar-6-8-mio-kr-til-forsoeg-med-smertemedicin