DK Nyt
Sjælland: Ambitionsniveauet for pesticidindsats på dagsordenen
Regionens testgrund i Hvalsø.
Foto: Region Sjælland

Sjælland: Ambitionsniveauet for pesticidindsats på dagsordenen

Region Sjælland beskriver sig selv som 'blandt frontløberne' i arbejdet med at finde nye metoder til effektiv opsporing af pesticidpunktkilder og til oprensning for pesticider.
7. JAN 2020 8.14

SJÆLLAND: Grundvandet i Region Sjælland trues af pesticider, som i årenes løb er sevet ned gennem undergrunden. To ud af tre vandprøver fra regionen er forurenet med pesticider, og hver fjerde overskrider grænseværdien, viser de nyeste tal fra Geus. Nu vil regionen drøfte ambitionsniveauet med regeringen.

I en opgørelse fra 2019 blev andelen af prøver med rester af pesticider i overvågningen af grundvandet fordoblet på kun ét år, fordi der nu måles efter flere typer.

Region Sjælland vil nu opruste mod forurening fra tidligere tiders brug af pesticider. Det fremgår af regionens indsatsplan for jordforureningsområdet i 2020, som regionsrådet mandag sendte i offentlig høring.
 
- Pesticider er den største trussel mod grundvandet i Region Sjælland. Det er regionens ansvar at rense op efter fortidens synder, og det ansvar tager vi meget alvorligt. Det er helt afgørende, at vi sikrer, at der også er rent drikkevand til vores børn og børnebørn, siger Peter Jacobsen (DF), formand for udvalget for Regional Udvikling.
 
- Regionsrådet har allerede bevilget to mio. kr. ekstra på budgettet for 2020 til at bekæmpe pesticidforurening, men det er ikke tilstrækkeligt til at løse denne store opgave i tide. Jeg mener derfor, at der er brug for en generel drøftelse med regeringen om ambitionsniveauet for løsningen af problematikken med de gamle pesticidpunktkilder.
 
Samarbejde med kommuner
Indsatsplanen for jordforurening er Region Sjællands arbejdsplan på jordforureningsområdet i det kommende år. Regionen vil fokusere indsatsen mod pesticider i de områder, hvor vandforsyningerne pumper vand op fra undergrunden. Det kræver en høj grad af samarbejde med vandforsyninger og kommuner - dels for at udpege de områder, hvor der er mest brug for at bekæmpe pesticidforurening, dels for at regionens indsats mod pesticidforurening hænger sammen med den øvrige grundvandsbeskyttelse.
 
Region Sjælland skal i 2020 udarbejde en ny strategi for håndtering af jordforurening, og her vil kommuner og forsyninger blive inviteret med i arbejdet.
 
Region Sjælland er blandt frontløberne i arbejdet med at finde nye metoder til effektiv opsporing af pesticidpunktkilder og til oprensning for pesticider. Den nuværende metode er at filtrere det forurenede vand gennem kulfiltre, men de kan ikke fjerne alle pesticiderne. På regionens testgrund i Hvalsø arbejdes der lige nu med at finde gode, billige og bæredygtige alternativer til anvendelsen af kulfiltre.
 
Region Sjællands indsatsplan for jordforureningsområdet i 2020 er i offentlig høring i seks uger og skal derefter vedtages endeligt i regionsrådet.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/sjaelland-ambitionsniveauet-for-pesticidindsats-paa-dagsordenen