DK Nyt
Silkeborg vil ændre radikalt på skole- og dagtilbudsområdet

Silkeborg vil ændre radikalt på skole- og dagtilbudsområdet

Hvordan skal fremtidens 0-18 års område i Silkeborg se ud? Det skal et helt nyt projekt være med til at give svar på
4. OKT 2011 16.26

SILKEBORG: Et nystartet projekt skal over de næste ti år ændre radikalt på måden at drive skoler og dagtilbud på i Silkeborg Kommune. Én ting står nemlig fast. De aktuelle udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet kan ikke løses ved, at vi kun griber til traditionelle og kendte metoder. Det skriver kommmunen i en pressemeddelelse.

- Hvis vi vil være på forkant med udviklingen, er der nødt til at ske nogle gennemgribende forandringer i den måde, vi arbejder med børn og unges læring på, fra de er 0 til de er 18 år. Projektet skal være med til at give svar på, hvilke forandringer, der skal sættes i værk, siger Søren Kristensen (S), formand for børne- og ungeudvalget.

Det nye projekt har titlen 'Børn og unges læring og trivsel i en global verden'. Det stiller bl.a. spørgsmålstegn ved den traditionelle opdeling mellem dagtilbud og skoler. Hvilke helt konkrete forandringer projektet vil medføre, er endnu uvist.

- Her og nu vil vi observere og eksperimentere, og vi vil aktivt involvere børn, unge, forældre og professionelle fagfolk i nytænkningen, fortæller projektlederne Lisbet Tang og Simon Foldager.

I projektet indgår både antropologiske feltstudier og såkaldte 'kolonier', der vil blive gennemført i løbet af det kommende års tid.

- Feltstudierne skal kortlægge en viden om børn og unges læring og trivsel i dag, og vi er allerede i gang med det første. Vi har fulgt og filmet et 3-årigt barn i hjemmet og børnehaven fra morgen til aften, siger Simon Foldager.

Tanken er at lave i alt fem feltstudier af børn i forskellige aldre og dermed tage afsæt i virkeligheden, når visionerne for fremtiden skal formuleres.

- For os er det en helt ny måde at arbejde på. Det er innovationschef Christian Bason fra Mindlab, der er kommet med ideen. Han er med i projektets styregruppe som ekstern ekspert. Jeg er sikker på, at feltstudierne kan give os nogle idéer til, hvad der kan gøres anderledes, siger Lisbet Tang.

Kolonierne er udformet som to-dages møder, hvor forskellige parter skal i dialog med hinanden om såvel teoretiske som konkrete ideer.

Første delmål for projektet er en lærings- og trivselspolitik, der skal ligge klar i september 2012. Med afsæt i den skal projektet videreudvikles og konkretiseres, så:

1) Flere børn end i dag har mere lyst til læring og er uddannelsesparate, når de forlader folkeskolen
2) Der bliver arbejdet med fælles mål for børn og unges læring og trivsel på deres vej gennem dagtilbud og skole.
3) Børn og unge, forældre og professionelle får et mere fælles ansvar for børn og unges trivsel og læring.

mou

Fakta:
Udviklingstendenser på skole- og dagtilbudsområdet
- Folkeskolen skal på én gang være rummelig, inkludere flere børn med specielle behov og leve op til høje krav om faglighed og kvalitet.

- Dagtilbuddene står på den ene side over for krav om dokumentation, styring og mere læring inden skolestart. På den anden side ligger der et stort arbejde med at skabe gode børnefællesskaber og trivsel.

- Den digitale udvikling giver helt nye perspektiver på læring.

- På globalt plan er uddannelsesniveauet i vækst.

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/silkeborg-vil-aendre-radikalt-paa-skole-og-dagtilbudsomraadet