DK Nyt
Silkeborg-politikere: Pres ikke sårbare mennesker ud i elektrochok

Silkeborg-politikere: Pres ikke sårbare mennesker ud i elektrochok

Arbejdsmarkedsudvalg vil ikke sætte det enkelte individs værdighed over styr og presse dem til at tage afgørende beslutninger, som reelt ikke er deres egne
6. JUN 2012 15.15

SILKEBORG: Arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg Kommune skriver nu til beskæftigelsesministeren for at få hende til at se på den etiske problemstilling i, at sygemeldte borgere kan tvinges til at modtage en bestemt behandling - blandt andet elektrochok - for ellers stopper sygedagpengene.

Silkeborg var tidligere på året hjemsted for en meget omtalt sag, hvor en sygemeldt blev presset til at vælge behandling med elektrochok for at kunne komme i et fleksjob. Han har nu siden fået førtidspension.

Politikerne i Silkeborg Kommune foreslår konkret, at lovgivningen på området ændres, så sygedagpengemodtagere - inden for nogle sygdomsområder - ikke har pligt til at modtage en bestemt behandlingsform for at bevare retten til sygedagpenge, hvis der rent lægeligt er debat om, hvorvidt behandlingen virker. Arbejdsmarkedsudvalget foreslår derfor, at sygemeldte skal have tilbudt mindst to forskellige godkendte behandlingsformer, så de kan vælge den behandling, de er mest trygge ved, lyder det ra den midtjyske kommune.

- Vores forslag er ment som et konstruktivt indspark til bl.a. den reform af sygedagpengeområdet, som regeringen skal i gang med. Det er et etisk problem i den nuværende lovgivning, at sygemeldte føler sig presset til at sige ja til en behandling, som de ikke er trygge ved. F.eks. ved behandlinger som elektrochok, som deler både borgere og fagfolk. Jeg mener bestemt, at det offentlige skal stille krav til sygemeldte og andre, der modtager offentlige ydelser, men jeg synes ikke, det er rimeligt, at systemet med økonomiske sanktioner presser sårbare mennesker ud i så fundamentale beslutninger som det er at tage imod elektrochok, siger Erling Prang (S), formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

- Både de sygemeldte og vi, som i kommunerne administrerer sygedagpengelovgivningen, er frem for alt interesseret i, at de syge hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Det gavner både den sygemeldtes livskvalitet og kommunens økonomi. Men vi sætter det enkelte individs værdighed over styr, når mennesker presses til at tage så afgørende beslutninger, som reelt ikke er deres egne. Og værdigheden er en afgørende forudsætning for, at man kan stå bedst muligt ift. at vende tilbage til et arbejde, når sygemeldingen er overstået. Derfor bliver regeringen nødt til at se på, hvordan man i lovgivningen kan skabe større plads til det enkelte menneskes værdighed, siger Erling Prang.

 

https://www.dknyt.dkartikel/silkeborg-politikere-pres-ikke-saarbare-mennesker-ud-i-elektrochok