DK Nyt

SF: Afskaf folkeskolens afgangsprøve

SF vil erstatte folkeskolens afgangsprøve med en prøve før eleverne vælger en ungdomsuddannelse 1. marts
KORT NYT27. MAR 2012 7.02

Det betyder, at eleverne skal bruge de sidste måneder i skolen på at forberede sig på den uddannelse, som de begynder på efter sommerferien.

- De dyre afgangsprøver i folkeskolen tjener i dag ikke noget formål. De er et produkt af et for længst forsvundet landbrugs- og industrisamfund, hvor prøven for mange var en sidste kontakt med uddannelsessystemet. Prøven skal i stedet pege frem, siger SF's uddannelsesordfører, Annette Vilhelmsen, til Politiken.

Prøven skal derfor flyttes, så skolen kan lave målrettede tilbud, der gør eleven klar til en uddannelse. Forslaget bakkes op af børne- og undervisningsminister, Christine Antorini (S). Regeringsfællerne hos De Radikale er også positive, det samme er Enhedslisten, mens oppositionspartierne LA, Venstre og DF kritiserer forslaget.

lcl

 

https://www.dknyt.dkartikel/sf-afskaf-folkeskolens-afgangsproeve