Seksualundervisning i folkeskolen halter

Elever i grundskolen lærer ikke nok om sex og seksualitet, og lærere mangler uddannelse i seksualundervisning, viser rapport. Ministre vil se på forbedring.
20. JAN 2019 19.40

Seksualundervisningen i grundskolen halter bagud, og børn og unge ved ikke nok om sex og seksualitet. Det viser en undersøgelse fra Undervisningsministeriet.

Derfor vil undervisningsminister Merete Riisager (LA) og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) arbejde for, at seksualundervisningen får et ansigtsløft.

- Jeg tror, at de unge har fuldstændig styr på det med blomsterne og bierne. Og de kan også sagtens finde ud af at rulle et kondom på et kosteskaft. Men de mangler mere viden om køn, krop og seksualitet og i det hele taget om, hvordan de sætter grænser, og hvordan de behandler hinanden, siger Eva Kjer Hansen.

Ifølge ministeren er det særligt tidligere eksempler på digitale seksuelle krænkelser, der illustrerer behovet for et løft af undervisningen. Det drejer sig blandt andet om efterårets debat om grænseoverskridende 'puttemiddage' på flere gymnasier.

Men også den såkaldte Umbrella-sag, hvor flere end 1000 unge er sigtet for børneporno for at dele videooptagelser med seksuelt indhold af to 15-årige.

- De eksempler, vi har set, viser, at der er problemer i adfærden, og at de unge har brug for at lære noget mere om, hvordan de udviser respekt for hinanden, siger Eva Kjer Hansen.

Ifølge undersøgelsen fra Undervisningsministeriet er et af de grundlæggende problemer, at mange lærere ikke føler sig rustede til at undervise i seksualundervisning.

Alle kroppe er perfekte
Det kan Bjarne B. Christensen, der er generalsekretær i Sex og Samfund, godt genkende. Han efterlyser bedre uddannelse til lærerne og større fokus på undervisningen hos skolelederne.

- Desværre er der problemer hele vejen rundt i undersøgelsen. Lærerne er ikke klædt godt nok på til at løfte opgaven, og skoleledelserne har ikke sikret, at man systematisk kommer rundt om de forpligtende mål, der gælder for seksualundervisning, siger han.

Bjarne B. Christensen bifalder umiddelbart ligestillingsministerens ønske om at fokusere undervisningen mere på grænser, respekt og køn. Men han konkluderer også, at de unge stadig har brug for den mere traditionelle undervisning.

- Selvfølgelig skal man lære om seksualitet og prævention. Der kan vi ikke bare læne os tilbage og sige: 'Det er o.k.'. Men undervisningen er og skal være mere end det. Det er øvelser i at være en god kammerat, i at fornemme andres og egne grænser og i at vide, at alle kroppe er perfekte kroppe, siger Bjarne B. Christensen.

Hos organisationen Danske Skoleelever er man begejstret for, at regeringen lægger op til forbedringer på området. Formand Sarah Gruszow Bærentzen genkender billedet af, at lærerne i øjeblikket ikke har timer nok til rådighed.

- Det er vigtigt, at vi har et ordentligt indhold. Men det går ikke, hvis det ikke kommer ud til eleverne. Vi taler med medlemmer, som i løbet af ti års skolegang slet ikke får seksualundervisning, og det er slet ikke i orden, siger hun.

29. januar mødes Eva Kjer Hansen med undervisningsminister Merete Riisager (LA) og forskningsminister Tommy Ahlers (V) samt andre relevante aktører til et dialogmøde for at diskutere seksualundervisning i folkeskolen.

  • I undersøgelsen har 1974 elever, 176 lærere, pædagoger og sundhedsplejersker, 344 skoleledere, 1008 forældre og 68 kommunale skolechefer bidraget til evalueringen ved at udfylde spørgeskemaer eller deltage i interview. Nogle af konklusionerne i undersøgelsen:
  • Seksualundervisningen er et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklassen til 9. klasse. Emnet er ikke tildelt et selvstændigt timetal, men skal indgå i undervisningen i de obligatoriske fag.
  • Skolelederen beslutter, hvilke fag undervisningen skal foregå i.
  • De fleste elever modtager seksualundervisning.
  • Men undersøgelsen konkluderer, at undervisningen er ledelsesmæssigt underprioriteret på mange grundskoler. På de fleste skoler er der ikke truffet en klar beslutning om, hvordan det skal integreres i undervisningen.
  • Af lærerne har kun et mindretal gennemført det frivillige kursus i seksualundervisning på læreruddannelsen. Tallet ligger på 13 pct.
  • En betydelig andel af lærerne føler sig ikke fagligt klædt på til at varetage undervisningen.
  • Lærernes kendskab til ministeriets læseplan er beskeden. Blot en fjerdedel af de lærere, der har seksualundervisning, har læst læseplanen, 23 pct. har læst vejledningen, og 53 pct. har hverken læst læseplanen eller vejledningen.
  • Både ledere eg lærere fremhæver særligt det forhold, at der ikke er afsat et selvstændigt timetal til undervisningen.
  • De interviewede ledere og lærere fremhæver dog, at det er en styrke, at der er stor fleksibilitet.

Kilde: Undervisningsministeriet.


Ritzau

https://www.dknyt.dkartikel/seksualundervisning-i-folkeskolen-halter