DK Nyt
Satellitkontorer i to industriområder åbner døre for flygtninge
Said Jalal, der stammer fra Afghanistan er efter praktik blevet fastansat på L-tek.
Foto: Peter Mohlin Kring, Norddjurs Kommune.

Jobcenteransatte ud i praktik::
Satellitkontorer i to industriområder åbner døre for flygtninge

Den personlige kontakt mellem virksomhed og jobkonsulent åbner døren for flygtninge i Norddjurs.
6. OKT 2021 10.21

-- Ingen adgang --

https://www.dknyt.dkartikel/satellitkontorer-i-to-industriomraader-aabner-doere-for-flygtninge