DK Nyt

Samråd om flere slægtsanbringelser

Ministeriets målsætning er 15 pct. - realiteten nu er ca. fem pct.
KORT NYT9. JUN 2011 9.07

Folketingets Socialudvalg har i dag socialminister Benedikte Kiær (K) i samråd i socialudvalget med henblik på at drøfte mulighederne for at fremme slægtsanbringelse i kommunerne.

Det er ofte en fordel for udsatte børn at komme i slægtspleje hos familie frem for i en plejefamilie, viser en undersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har foretaget.

- Men anbringelsesformen bruges sjældent. Og det til trods for at Socialministeriet har som målsætning, at 15 pct. af alle anbringelser skal ske som slægtspleje inden for barnets nærmeste familie. Men på nuværende tidspunkt gælder det kun i ca. 5 procent af tilfældene. DF vil have flere anbragte børn i slægtspleje, når det vurderes hensigtsmæssigt for barnet, siger udvalgsformand Martin Henriksen, der har ønsket samrådet.

- I DF har vi den opfattelse, at familie betyder noget. Der er et bånd, som dårligt kan erstattes af andre. Derfor bør der, hvis der er mulighed for det, og det er til barnets bedste, sker en slægtsanbringelse, når forældrene ikke selv kan magte opgaven. Andre løsninger kan også være gode, både institutioner og plejefamilier, men slægtsanbringelse giver tryghed og stabilitet for nogle børn, der i forvejen er meget udsatte, og her håber jeg, at ministeren er til at tale med.

https://www.dknyt.dkartikel/samraad-om-flere-slaegtsanbringelser