Samarbejde og udvikling som rød tråd

Samarbejde og udvikling som rød tråd

Direktør Hardy Granhøj Jørgensen, Odsherred Kommune, går efter 43 års tjeneste på pension med udgangen af februar
7. FEB 2011 10.24

Af informationsmedarbejder Peter Haugaard

ODSHERRED: Direktør Hardy Granhøj Jørgensen, Odsherred Kommune, går efter 43 års tjeneste på pension med udgangen af februar, men vil fortsat holde fast i den røde tråd gennem skulpturprojektet ved Dragsholm Slot, ligesom der kan blive tale om andre opgaver.

- Jeg kunne da godt være blevet et par år endnu, selvom pensionsalderen da vist er 65 år, smiler den oprindeligt fynske Hardy Granhøj, som har taget turen fra uddannelsen som lærer på fødeøen til skolelederjob, amtskonsulent og kontorchef i Vestsjællands Amt til kulturchef i Odsherred Kommune og siden 1. januar 2010 som direktør.

- Det er altid sådan og skal vel også være det i et arbejdsliv, at der er opgaver foran én, opgaver, der er afsluttet og opgaver, man er midt i. Selv synes jeg, at nogle af de store skibe, jeg har været med til at sætte i søen, er kommet sikkert i havn. Det gælder ikke mindst etableringen af det fælles museumsmagasin i Ugerløse, som fem kommuner står bagved, og som vi fik realiseret efter 15 år, ikke mindst takket være et godt politisk klima og samarbejde på tværs, siger den 66-årige, som ikke sjældent starter dagen med en løbetur fra hjemmet på Høve Stræde. Herfra har han og hustruen Anny Nielsen, der netop er gået på efterløn efter 20 år som inspektør i Huset i Asnæs, udsigt til både Vejrhøj og Esterhøj, og de har ingen planer om at forlade det Odsherred, de begge holder så meget af.

Gang i hele værktøjskassen
- Jeg fik overdraget ældreområdet som ansvarsområde, da jeg blev direktør. Det var et nyt fagligt område for mig, selvom jeg har arbejdet med sundhedsfremme og revalidering. Da jeg så ind i området, så jeg dygtige og engagerede medarbejdere, som var blevet misbrugt. Kort fortalt havde man ikke gennemført en serviceharmonisering på ældreområdet, og da økonomien og det at overholde budgetter nu engang er fundamentet for drift og udvikling, måtte jeg tage nogle konsekvenser og så at sige bruge hele værktøjskassen for ledere, siger Hardy Granhøj med henvisning til afskedigelse af op til flere ledere i ældre- og hjemmeplejen de seneste år.

Nu er der imidlertid kommet fokus på værdierne efter ny organisering af området. Lederne har været på kursus og fået større ansvar, også for budgettet, og medarbejderne skal være med til at definere værdigrundlaget for arbejdet inden for ældreområdet. Dette skulle gerne resulterer i en bedre service til de ældre og deres pårørende samt skabe større arbejdsglæde for medarbejderne.

Hellere udvikle end afvikle
- For selvfølgelig er det sjovere som leder af været med til at udvikle og sætte i gang end det modsatte, men også på ældreområdet mener jeg, der nu er lagt spor ud for en udvikling.

- Jeg har haft kulturen som interessen hele vejen igennem, var med til at lave kulturforsøgsaftalen mellem amtet og ministeriet i 1996. Vi har netop afsluttet arbejdet med den femte kulturaftale for Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Aftalen ligger til vurdering i Kulturministeriet og forventes underskrevet i nær fremtid. I den forbindelse er det for anden gang lykkedes at få sekretariatet placeret i Odsherred. Kulturaftalen, mener jeg, har gavnet hele vores region og givet flere kulturelle oplevelser til befolkningen, fra de regionale spillesteder til talentudvikling af billedkunstnere.

- Selvom kulturen også har måttet holde for med besparelser på grund af finanskrisen og besparelser i det offentlige, har vi i vores område også haft gang i samarbejdet mellem kommune, erhverv og turisme i Odsherreds Oplevelsesfabrik, hvor vi netop har aftalt rammerne for det videre samarbejde. Markeringen af Odden Havns 100 års jubilæum var et konkret eksempel på samarbejdet mellem det private, det offentlige og civilsamfundet.

- Sådanne partnerskaber kommer der mange flere af, også med inddragelse af civilsamfundet - frivillige, foreninger og ildsjæle - i fremtiden, siger direktøren for ældre- og kulturområdet i Odsherred Kommune.

Børn og kultur kom i fokus
Modelforsøget for et par år siden, hvor de 11 skolefritidsordninger skulle besøge områdets museer og kulturinstitutioner var også over hans skrivebord. Mødet mellem de 6- til 10-årige børn og institutioner blev en stor succes og er nu en fast bestanddel af årsplanen og har betydet en udbredelse af kulturformidlingen til flere børn og deres familier.

Udstillingen af den originale Solvogn, fundet i Trundholm Mose i 1901, i sommeren 2007 på Odsherreds Kulturhistoriske Museum var ikke bare en besøgsmæssig gevinst, der mangedoblede museets besøgstal. Det blev også en folkefest, da udstillingen åbnede med musik og optræden på Anneberg Samlingernes græsplæne samt søsætning af en bronzealderbåd i overværelse af mange tusinde besøgende. Samtidig var dette projekt med til at flytte grænser i samarbejdet mellem kulturinstitutionerne i Odsherred.

Parnas glippede
En af de opgaver, han brugte megen tid på, men som han aldrig så realiseret, var et nyt stort kunstmuseum på Parnasgrunden i Sorø. Det var tæt på og lige ved, amtsrådet sagde god for det, trods stor borgerlig opposition, men fire af daværende amtsborgmester Søren Eriksens socialdemokratiske fæller sprang i målet.

- Det var lidt ærgerligt, især fordi man i dag ville have fået en stor støtte fra staten til driften og skabt et fyrtårn, som virkelig ville have betydet noget for ikke kun Sorø-egnen, men for hele Midt- og Vestsjælland, og så er det jo skæbnens ironi, at man nu udbygger Vestsjællands Kunstmuseum for 40 mio. kr., bemærker Hardy Granhøj Jørgensen.

En længe ønsket rejse til Paris til foråret står på tapetet, mange har forespurgt om han ikke vil deltage som frivillig i den eller den forening, og helt afvisende har han ikke været, men omvendt vil han også gerne lige vænne sig til omstillingen fra aktivt arbejdsliv til aktivt otium.

Odsherred Kommune holder afskedsreception fredag den 25. februar 2011 klokken 13.00-15.00 i kantinen på Odsherred Rådhus, Nyvej 22, 4573 Højby.

Foto
Hardy Granhøj Jørgensen, direktør i Odsherred Kommune med ansvar for Myndighed og Pleje, Plejecentre, Kultur og Fritid, Beredskabet, Byrådssekretariatet og sundhed, stopper efter næsten 43 år med udgangen af februar 2011.

Tekst og foto: Peter Haugaard

 

 

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/samarbejde-og-udvikling-som-roed-traad