Sagspukkel af husdyrsager skrumper lidt igen
Foto: Sine Fiig, NF/Ritzau Scanpix

Sagspukkel af husdyrsager skrumper lidt igen

Fremover vil Miljøstyrelsen opgøre kommunernes sagsbehandling af husdyrsager årligt, hvor det tidligere er sket hvert halve år.

Miljøstyrelsens sagspukkel af husdyrsager toppede ved udgangen af 2017, og nu skrumper den igen, hvilket er meget positivt, lyder det fra styrelsen. Sagspuklen defineres som igangværende, aktive sager, hvor sagsbehandlingstiden har overskredet målsætningen.

Sagspuklen er dog stadig større end for et par år siden. Med udgangen af 2018 var sagspuklen på 104 sager, hvilket var en 21 pct. reduktion i forhold til 2017, men dog 20 pct. større end i 2016. 

Opgørelse af kommunernes sagsbehandling af husdyrsager vil fremover kun ske én gang årligt. Opgørelser siden 2013 kan nu ses samlet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fremover vil opgørelser af kommunernes sagsbehandling af husdyrsager ske årligt, hvor det tidligere er sket hvert halve år. 

Usædvanligt mange ansøgninger
Den seneste opgørelse er således for 2018, og den har ikke været offentliggjort endnu. I 2018 afgjorde kommunerne næsten 1.000 sager om godkendelse eller tilladelse til husdyrbrug. Sagerne fordeler sig med cirka en tredjedel efter den gamle husdyrgodkendelseslov og to tredjedele efter den nye husdyrbruglov.

Op til lovændringen den 1. august 2017, hvor den nuværende husdyrbruglov trådte i kraft, blev der indsendt usædvanligt mange ansøgninger. Det har givet sig udslag i en forventelig længere sagsbehandlingstid og et større antal igangværende sager i kommunerne.

Sagsbehandlingstiden i 2018 er opgjort til 4,2 måneder som gennemsnit for alle sagstyper og alle kommuner.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/sagspukkel-af-husdyrsager-skrumper-lidt-igen