DK Nyt
Særbehandles indvandrere med førtidspension?

Særbehandles indvandrere med førtidspension?

Antallet af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension er stærkt stigende. På Agora debatteres, hvordan der kan tages hånd om problemet
29. MAR 2012 12.00

Af Emil Rasmus Nielsen, [email protected]

En analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at antallet af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension er næsten tidoblet siden 1990. Denne problemstilling har Dansk Folkeparti nu inddraget i de igangværende forhandlinger om en reform af førtidspensionen.

Martin Henriksen, integrationsordfører for Dansk Folkeparti, betegner i et debatindlæg på Agora indvandrere på førtidspension som et politisk tabu. Han opfordrer til at bryde tabuet og skærpe kravene til en bestemt gruppe:

- Dansk Folkeparti foreslår først og fremmest, at flygtninge ikke længere skal være undtaget fra reglerne om optjening til førtidspension, som betyder, at flygtninge i modsætning til danskere ikke får nedsat deres førtidspension, hvis de har levet mindre end 4/5 af deres liv fra det fyldte 15 år i Danmark.

Martin Henriksen uddyber endvidere baggrunden for forslaget:

- Flygtninge skal have samme vilkår som alle andre, når det gælder førtidspension. Det vil højst sandsynligt mindske tilstrømningen af ikke-vestlige indvandrere til førtidspension, det vil spare statskassen for penge, og det er ganske enkelt rimeligt overfor danskerne, at de ikke længere skal udsættes for negativ særbehandling i eget land. Så det er bare om at komme i gang.

Rehabilitering frem for straf
Liv Holm Andersen, integrationsordfører i Radikale Venstre, kritiserer Dansk Folkepartis forslag:

- Dansk Folkeparti må simpelthen til at fatte, at man ikke kan skære alle med udenlandsk klingende navne og mørkt hår over én kam - med andre ord: Der er kæmpe forskel på at være indvandrer og flygtning, og mange flygtninge har det, med god grund, rigtig svært!

Hun mener derfor, at en rehabiliteringsindsats er den rigtige løsning, når det gælder flygtninge:

- Det kunne eksempelvis være et løft af den del af psykiatrien, som tager sig af traumatiserede flygtninge og deres familier - for der er lange ventelister og få tilbud. Men nej - DF vil som altid helst tænke i, hvordan man straffer nydanskere, altså også dem, som er ofre for krig, forfølgelse og tortur.

Hvordan undgår vi, at antallet af indvandrere og flygtninge på førtidspension fortsætter sin markante stigning? Deltag i debatten på Agora

 

https://www.dknyt.dkartikel/saerbehandles-indvandrere-med-foertidspension