Sådan holder du på ansatte i ældreplejen

Sådan holder du på ansatte i ældreplejen

Her opskriften: Medarbejdere, som føler et engagement i arbejdspladsen og oplever mening med deres arbejde, ønsker i mindre grad at skifte job end kolleger, som ikke oplever dette

Det viser resultater af en spørgeskemaundersøgelse i ældreplejen, som er publiceret i tidsskriftet International Journal of Stress Management.

Næsten 6.000 tidligere og nuværende medarbejdere i ældreplejen besvarede spørgeskema.

Forskerne undersøgte om positive faktorer i arbejdet, som det at være følelsesmæssigt engageret i virksomheden og opleve mening med arbejdet, hænger sammen med et godt psykisk arbejdsmiljø og mulighederne for at fastholde medarbejdere i ældreplejen. I undersøgelsen indgik 730 medarbejdere, som ikke mere arbejdede i ældreplejen og 5.262 medarbejdere, som var blevet i det samme job i løbet af undersøgelsesperioden, som varede knap to år.

Resultaterne viste, at medarbejdernes tilbøjelighed til at skifte job i ældreplejen faldt betragteligt, hvis de følte et engagement i arbejdspladsen og oplevede mening i arbejdet, medarbejdere med et godt psykisk arbejdsmiljø var mere tilbøjelige til at opleve mening i arbejdet og et følelsesmæssigt engagement i virksomheden,
hvis der kontrolleres for faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, så har de positive faktorer i arbejdet stadig en selvstændig betydning for mulighederne for at fastholde medarbejdere i ældreplejen, mulighederne for at fastholde personale i ældreplejen kan forbedres ved at øge de positive faktorer i arbejdet og ved at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

To forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag undersøgelsen
Undersøgelsen er udført af forsker Thomas Clausen og seniorforsker Vilhelm Borg fra NFA og er publiceret i tidsskriftet International Journal of Stress Management.

https://www.dknyt.dkartikel/saadan-holder-du-paa-ansatte-i-aeldreplejen