DK Nyt

Sådan fremmer Aarhus trivslen under corona

Bålmad, livsglædekoncerter og forårsvenner. Gratis psykolog, udlån af tablets og kurser i at kommunikere online.

AARHUS: Aarhus Kommune har i de seneste to måneder iværksat en lang række initiativer for at forebygge negative konsekvenser af coronakrisen i form af ensomhed, utryghed, angst, depression, mistrivsel og social isolation, oplyser kommunen.

Børn og unge:
 • Gratis psykologsamtaler
 • Trivselssamtaler i 3. klasse
 • Livsmestrings/Robusthed-forløb 
 • Økonomisk støtte til Bedre Psykiatri, Bogspilloppen, Folkekirkens Familiestøtte, Homestart, Kirkernes Sociale Arbejde, Mødrehjælpen, Sind og TUBA
Det sociale område:
 • Corona-vandringer
 • Outdoor-hygge med bål/æbleskiver
 • Folkekøkken med bål
 • Økononomisk støtte til 34 ansøgere, som udmøntes løbende
Sundhed og Omsorg
 • 18 julearrangementer i ældreboligområder
 • Fire livsglædekoncerter i ældreboligområder
 • 20 vindueskoncerter foran plejehjem og ældreboliger i februar og marts 
 • En ny besøgstjeneste ’Forårsvenner’ i samarbejde med Røde Kors 
 • To fuldt bookede kurser i online kommunikation for digitalt uvante ældre
 • Apss caféen på DokkX har udvidet åbningstiden med to timer per uge til ældre, der har brug for hjælp til at kommunikere online med familie og venner
 • Ældre i eget hjem kan låne en tablet og få undervisning i bruge af e-reolen eller et program til videokommunikation med familie
 • Ensomhedspulje på 745.000 kr. til fællesskaber i civilsamfundet
Kultur og Borgerservice
 • Mini-koncerter under temaet ”Antiensomhed” ved Aarhus Symfoniorkester
 • Corona-fællesskabspulje udbudt til foreninger
 • Opgraderet foreningsmentorindsats
 • Tilbud i Ungdomskulturhuset 
 • Bestsellere til hjemmelånere
 • E-bøger til plejehjemsbeboere
 • Gå-værter
 • Gratis koncerter i Musikhuset og udendørs for beboere på plejecentre og bosteder.  

ka

https://www.dknyt.dkartikel/saadan-fremmer-aarhus-trivslen-under-corona