DK Nyt

S og V i håndfæstning: Ændring i udligning kræver enighed

1,4 mia. kr. til 30 yderkommuner. Hovedstadsudligningen afskaffes. Målrettede tilskud til skattenedsættelse.
5. MAJ 2020 11.39
TEMA: Udligning

Flertallet hen over midten for et nyt udligningssystem er en markant nyskabelse, siger finansminister Nicolai Wammen (S) om den udligningsreform, som regeringen, Venstre, De Radikale, SF og Alternativet er enedes om. Det brede flertal betyder, at kommunerne ved, hvad de kan regne med, siger Nicolai Wammen.

De to store borgmesterpartier, Socialdemokratiet og Venstre, har givet hinanden håndslag på, at udligningssystemet kun kan ændres, hvis de to partier er enige om det. Håndslaget mellem regeringen og Venstre er et delforlig i udligningsaftalen.

Overordnet betyder udligningsreformen, at cirka 1,4 mia. kr. bliver flyttet til 30 yderkommuner. Der skal etableres et særligt tilskud til udsatte yderkommuner og ø-kommuner på 1,5 mia. kr. og et tilskud til udsatte hovedstadskommuner på 0,6 mia. kr.

Loft over rabat

Samtidig får kommunerne en ekstra statslig finansiering for op til 6,5 mia. kr. i 2021 og 5,5 mia. kr. de følgende år. Aftalepartierne er blandt andet enige om at sikre en videreførelse af likviditetstilskuddet på 3,5 mia. kr. Det giver mulighed for en mere langsigtet planlægning i kommunerne og medvirker til at øge sikkerheden og stabiliteten i den enkelte kommunes indtægter.

Udligningsreformen repræsenterer en forenkling ved at afskaffe hovedstadsudligningen og ved at sætte loft over kommunernes rabat fra overudligningsordningen.

Aftalen bygger på en uændret kommunal skat og indebærer målrettede tilskud til skattenedsættelse for kommuner med de højeste udskrivningsprocenter. Der er også en del af aftalen, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen.

Andre elementer i det nye udligningssystem:

 • Beskæftigelsestilskuddet indarbejdes i den generelle udligning
 • Den kommunale forsikringsordning for forsikrede ledige styrkes
 • Udlændingeudligningen halveres
 • Overudligningsordningen tilpasses
 • Særlig kompensationsordning for tab og overgangsordning
 • Øget udligning af selskabsskatten
 • Udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme
 • Modregningsordning for parkeringsindtægter justeres
 • Særtilskudspuljen forhøjes
 • Særtilskud til grænsenære kommuner, ø-kommuner og kommuner med boligområder med særlig høj kriminalitet
 • Skattemodel til uændret kommunal skat og målrettet skattenedsættelser til kommuner med de højeste udskrivningsprocenter
 • Tilpasning af den centrale refusionsordning på socialområdet
 • Tilskud til kommuner med tab som følge af manglende oplysninger om medbragt uddannelse

 

Se aftaleteksten.

 

https://www.dknyt.dkartikel/s-og-v-i-haandfaestning-aendring-i-udligning-kraever-enighed