DK Nyt

Roskilde vil vande med kildevand

KORT NYT30. JUL 2020 8.20

ROSKILDE: Efter 50 år til pynt viser Maglekilden i Roskilde igen sit værd. Den skal forsyne kommunens materielgård med vand til vanding af blomster og nyplantede træer i sommerperioden. Det oplyser kommunen.

Kilden er kommunens mest vandrige, og derfor er de 2.200 m3 vand, som kommunen i sommerperioden bruger, en dråbe i havet for kilden, men det er meget i sparet drikkevand. Sidste år målte kommunen, at kilden gennemsnitlig yder 13 l/s, hvilket svarer til 46.800 liter i timen og 1.123.200 liter i døgnet.

I dag pumpes vandet op af kommunens gartnere i en tank på fem m3 ca. fire gange i døgnet. Forsyningsselskabet FORS er dog ved at etablere en brønd, hvor indvindingen skal ske fra i fremtiden.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/roskilde-vil-vande-med-kildevand