DK Nyt

Roskilde hjemtager kørsel til dagcentre

Der kom ni tilbud på et genudbud af kørselen til dagcentre og træning, og Roskilde Brandvæsen har via sit kontrolbud selv fået opgaven
KORT NYT8. APR 2011 9.39

ROSKILDE: Roskilde Kommune har i alt modtaget ni tilbud på løsning af opgaven. Efter en konkret og individuel vurdering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, har det vist sig, at Roskilde Kommune er bedst tjent med selv at løfte opgaven fremover, oplyser kommunen.

Da opgaven første gang blev sendt i udbud i efteråret 2010, bød Roskilde Brandvæsen ikke på den. Det skyldes, at Brandvæsenet var i gang med et omfattende arbejde med at udvide ambulancetjenesten til et stort nyt område. Derfor var der ikke på det tidspunkt ressourcer til at udarbejde et kommunalt kontrolbud.

En fejl i udbudsmaterialet betød imidlertid, at opgaven måtte sendes i nyt udbud. Og da udbuddet for kørsel til dagcentre og træning igen blev udsendt i 2011, havde de centrale medarbejdere i Roskilde Brandvæsen nu ressourcer og tilstrækkelig tid til at lave de nødvendige kalkulationer og vurderinger for at byde på opgaven. Og det endte altså med bedste og billigste bud.

I dag er der flere forskellige leverandører, der kører til daghjem og træning for kommunen. Disse kontrakter opsiges nu, så Roskilde Brandvæsen overtager kørselen til daghjem pr. 1. juni 2011 og kørselen til træning pr. 1. februar 2012.

 ka

https://www.dknyt.dkartikel/roskilde-hjemtager-koersel-til-dagcentre