Roskilde får ret i landsretten i spildevandssag i det åbne land

En lodsejer, der ikke ville følge kommunalt påbud om at etablere mere effektiv rensning, får omstødt en byretsdom og står nu til tvangsbøder.
13. NOV 2019 9.00

ROSKILDE: Roskilde Kommune har nu i anden retsinstans vundet en sag over en lodsejer, der ikke har villet efterkomme et påbud om at sikre rensning af sit spildevand.

Roskilde Kommune gav ham i første omgang i juni 2014 påbud om at etablere et anlæg, der kunne leve op til at rense spildevandet for både organisk stof, fosfor og ammoniak - det såkaldte rensekrav SOP. Kravet blev stillet i den daværende spildevandsplan fra 2007-2012 med tillæg i 2013.

Lodsejeren har fra sin side ment, at betingelserne for påbuddet ikke er til stede, og at kommunen slet ikke har besigtiget afløbsforholdene.

Manden efterkom således ikke påbuddet, så kommunen meldte ham til politiet, og sagen gik videre til domstolene. Kommunen tabte dog i  Roskilde Ret, der mente, der var tvivl om grundlaget for at kunne give påbuddet.

Tvangsbøder
Den dom blev i tredje omgang anket til landsretten, hvor Roskilde Kommune nu har vundet. Blandt andet har Miljøministeriet vidnet i sagen og præciseret grundlaget for at kunne give påbud om forbedret spildevandsrensning. 

Konkret er lodsejerens spildevand med til forurene vandløbet Syvbækken, fremgår det af dommen fra Østre Landsret. Det er summen af de samlede udledninger fra alle ejendommene i oplandet, der gør, om der er tale om forurening eller ej, og derfor behøver kommunen ikke måle ved den enkelte ejendom. 

Det er således tilstrækkeligt, at vandoplandsområderne og rensekravene er udpeget af staten og fastlagt i spildevandsplanerne, og der kræves ikke konkrete målinger af udledningsvandets beskaffenhed eller yderligere dokumentation for, at spildevand fra en konkret ejendom er årsag til vandløbets forurening.

Lodsejeren har fået en bøde på 5.000 kr. og skal betale tvangsbøder på 1.000 kr. om ugen begyndende fra februar 2020, indtil han får etableret et nyt anlæg.

 

 

 

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/roskilde-faar-ret-i-landsretten-i-forureningssag